До персонального складу Національної академії правових наук України входять дійсні члени (академіки), члени-кореспонденти та іноземні члени, які обираються згідно зі Статутом. На сьогодні, відповідно до Указу Президента України від 19 червня 2013 року № 337/2013, загальна чисельність членів Академії складає: 53 дійсні члени (академіки) та 93 члени-кореспонденти.

Членами-кореспондентами НАПрН України обираються вчені України, які мають визнаний вітчизняною та світовою науковою спільнотою науковий доробок, розв’язали наукову проблему у галузі держави і права, що має вагоме теоретичне чи практичне значення, проводять активну наукову та громадську діяльність, мають науковий ступінь доктора наук.

На сьогодні до складу Академії входить 83 члени-кореспонденти

 1. Аленін Юрій Павлович
 2. Андрійко Ольга Федорівна
 3. Балюк Галина Іванівна
 4. Барабаш Юрій Григорович
 5. Боднар Тетяна Валеріївна
 6. Борисова Валентина Іванівна
 7. Буроменський Михайло Всеволодович
 8. Буханевич Олександр Миколайович
 9. Варфоломеєва Тетяна Вікторівна
 10. Вінник Оксана Мар'янівна
 11. Галянтич Микола Костянтинович
 12. Гаращук Володимир Миколайович
 13. Гетьман Євген Анатолійович
 14. Голіна Володимир Васильович
 15. Головатий Сергій Петрович
 16. Головкін Богдан Миколайович
 17. Городовенко Віктор Валентинович
 18. Гриняк Андрій Богданович
 19. Грищук Віктор Климович
 20. Гусаров Костянтин Володимирович
 21. Гусаров Сергій Миколайович
 22. Дзера Олександр Васильович
 23. Довгерт Анатолій Степанович
 24. Дрьомін Віктор Миколайович
 25. Єрмоленко Володимир Михайлович
 26. Задихайло Дмитро Вітольдович
 27. Заєць Анатолій Павлович
 28. Знаменський Георгій Львович
 29. Капліна Оксана Володимирівна
 30. Коваленко Валентин Васильович
 31. Козюбра Микола Іванович
 32. Колісник Віктор Павлович
 33. Колодій Анатолій Миколайович
 34. Коломоєць Тетяна Олександрівна
 35. Кот Олексій Олександрович
 36. Коцюба Олександр Павлович
 37. Кресіна Ірина Олексіївна
 38. Крижановський Анатолій Федорович
 39. Криницький Ігор Євгенович
 40. Кубко Євген Борисович
 41. Кузніченко Сергій Олександрович
 42. Кулинич Павло Федотович
 43. Лемак Василь Васильович
 44. Лук'янов Дмитро Васильович
 45. Максимов Сергій Іванович
 46. Маляренко Василь Тимофійович
 47. Мироненко Наталія Михайлівна
 48. Музика Анатолій Ананійович
 49. Мурашин Геннадій Олександрович
 50. Навроцький Вячеслав Олександрович
 51. Нагребельний Володимир Петрович
 52. Настюк Василь Якович
 53. Носік Володимир Васильович
 54. Олефір Віктор Іванович
 55. Пархоменко Наталія Миколаївна
 56. Погрібний Сергій Олексійович
 57. Подцерковний Олег Петрович
 58. Рум'янцев В'ячеслав Олексійович
 59. Серьогіна Світлана Григорівна
 60. Сібільов Михайло Миколайович
 61. Сокуренко Валерій Васильович
 62. Спасибо-Фатєєва Інна Валентинівна
 63. Статівка Анатолій Миколайович
 64. Стеценко Семен Григорович
 65. Стрельцов Євген Львович
 66. Теплюк Михайло Олексійович
 67. Тіщенко Валерій Володимирович
 68. Туляков Вячеслав Олексійович
 69. Уркевич Віталій Юрійович
 70. Устименко Володимир Анатолійович
 71. Фріс Павло Львович
 72. Харитонов Євген Олегович
 73. Харитонова Олена Іванівна
 74. Хуторян Наталія Миколаївна
 75. Чанишева Галія Інсафівна
 76. Шевчук Станіслав Володимирович
 77. Шульга Михайло Васильович
 78. Шумило Микола Єгорович
 79. Шутак Ілля Дмитрович
 80. Щур Богдан Володимирович
 81. Ярмиш Олександр Назарович
 82. Яроцький Віталій Леонідович
 83. Ярошенко Олег Миколайович