Шутак Ілля Дмитрович

Член-кореспондент НАПрН України

Відділення теорії та історії держави і права

Народився 19 липня 1959 р. у с. Велике Вижницького району Чернівецької області. У 1992 р. закінчив Ленінградське вище політичне училище МВС СРСР (нині – Санкт-Петербурзький університет МВС РФ) за спеціальністю юрист – правознавець. У 1992- 1994 рр. навчався в ад’юнктурі, після закінчення якої здійснював викладацьку діяльність, пройшовши шлях від асистента до професора. З 2015 р. – професор кафедри права Приватного вищого навчального закладу «Університет Короля Данила».

У 1994 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук тему: «Застереження у законодавстві» (спеціальність 12.00.01), а у 1999 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Застереження у праві: теоретичний та історико-правовий аналіз» (спеціальність 12.00.01.). У 2013 р. присвоєно вчене звання доцента, а в 2017 р. – професора. У 2020 р. обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України.

Основні напрями наукових досліджень – теорія права та юридична техніка. Опублікував одноособово та у співавторстві понад 100 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Міжнародна економіка: навч. посіб.» (2000), «Теорія і практика застережень в праві: система понять» (термінологічний словник) (2001), «Правові застереження в доктрині міжнародного права» (2008), «Управлінське консультування» (2008), «Правові основи міжнародної економічної діяльності: навч. посіб.» (2009), «Правове регулювання міжнародних економічних відносин: навч. посіб.» (2012), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 1: Загальнотеоретична та історична юриспруденція» ( у співавт., 2013 (укр.), 2015 (англ.); «Юридична техніка: навч. посіб.» (2013), «Юридична техніка: теорія правових застережень : навч. посіб.» ( 2014), «Юридична техніка: курс лекцій» (2015), «Юридична техніка у схемах і таблицях» (2016), «Розвиток теорії та практики юридичної техніки» (2018).

Член редакційних колегій наукових видань «Європейські перспективи», «Наше право»), «Науково-інформаційний вісник Університету Короля Данила», «Вестник академии финансовой полиции» (Казахстан).

Член спеціалізованої вченої ради Д. 20.149.01 в Приватному вищому навчальному закладі «Університет Короля Данила». Дійсний член (академік) Міжнародної академії інформатизації, почесний професор Академії фінансової поліції (Республіка Казахстан). Засновник Лабораторії академічних досліджень правового регулювання та юридичної техніки. Член експертної ради ВАК України з юридичних наук (2007-2011). Організатор та учасник різноманітних суспільно-соціальних, наукових, мистецьких, культурних, духовних, волонтерських, милосердних і благодійних проектів.

Заслужений діяч науки і техніки України (2015). Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2020).

Поділитися: