Стрельцов Євген Львович

Член-кореспондент НАПрН України

Відділення кримінально-правових наук

Народився 18 серпня 1949 р. у м. Одеса. В 1973 р. закінчив юридичний факультет Одеського державного університету імені І. І. Мечникова (нині – Одеський національний університет імені І. І. Мечникова). За час роботи в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова працював на посадах старшого викладача, доцента, професора кафедри кримінального права, кримінального процесу і криміналістики, першим проректором юридичного інституту при університеті. З 1998 р. по 2013 р. – проректор університету з навчальної роботи та завідувач кафедри кримінального права, кримінального процесу та криміналістики. У 2013–2016 рр. – професор кафедри міжнародного права та міжнародних відносин Національного університету «Одеська юридична академія», а з травня 2016 р. по січень 2023 р. – завідувач кафедри кримінального права цього університету. З березня 2023 р. по теперішній час – завідувач лабораторії «Іновації у сфері кримінальної юстиції Національного університету «Одеська юридична академія».

У 1981 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Відповідальність за обман замовників за кримінальним правом» (спеціальність 12.00.08). Звання доцента присвоєно у 1987 р. У 1992 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Проблеми кримінальної відповідальності за злочини в сфері підприємництва» (спеціальність 12.00.08). Вчене звання професора присвоєно у 1995 р. Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора теології «Релігія у світській державі: філософсько-правове дослідження» захистив у 2010 р. Обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2010 р.

Основні напрями наукових досліджень – теорія і філософія права, теологія, методологія, міжнародне, зарубіжне, національне кримінальне право та кримінологія, військове право. Опублікував понад 450 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Экономическая преступность в Украине» (1997), «Господарські злочини: монографія» (1998), «Економічні злочини: теоретичний погляд: монографія» (2001), «Уголовный кодекс Украины: Научно-практический комментарий» (у співавт., 2005), «Уголовное право Украины. Общая и особенная части: учебник» (у співавт., 2006), «Международное право ХХІ века: монография» (у співавт., 2006), «Економічні злочини: внутрідержавні та міжнародні аспекти» (2007), «Кримінальне право України. Загальна частина: підручник» (у співавт., 2009), «Кримінальне право України. Особлива частина: підручник» (у співавт., 2009), «Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2010), «Гармоническое развитие систем – третий путь человечества» (у співавт., 2011), «Уголовное право Украины. Учебное пособие для подготовки к экзаменам» (у співавт., 2011), «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України: склад злочину. Конспект лекцій» (у співавт., 2011), «Частноправовые отношения в условиях глобализации: проблемы теории и практики: монография» (у співавт., 2012), «Кримінальне право України: навчальний посібник» (у співавт., 2012), «Уголовное право Украины. Общая и Особенная части: учебное пособие» (у співавт., 2012), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 5: Кримінально-правові науки України: стан, проблеми та шляхи розвитку» (у співавт., 2013 (укр.), 2018 (англ.), «Військові злочини: кримінально-правова, кримінологічна та криміналістична характеристики: монографія» (у співавт., 2014), «Злочини проти здоров’я населення, що порушують право на якісне забезпечення лікарськими засобами: монографія» (у співавт., 2015), «Сучасні роздуми про правові реалії: монографія» (2015), «Правові основи воєнної безпеки України: монографія» (у співавт., 2016), «Правовий вплив на неправомірну поведінку: актуальні грані: монографія» (у співавт., 2016), «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 17: «Кримінальне право» (у співавт., 2017).

Член Робочої групи з розвитку кримінального права Комісії з питань правової реформи при Президентові України, член Науково-консультативної ради при Голові Верховної Ради України, експерт Національного фонду досліджень України, член міжнародної асоціації з кримінального права, член української асоціації кримінального права, віце-президент Української кримінологічної асоціації, член Національної спілки журналістів України, президент духовно-просвітницької асоціації «Освіта без кордонів», член Координаційного бюро з кримінального права відділення кримінально-правових наук НАПрН України, вчений секретар Південного регіонального центру НАПрН України. Був членом Експертної ради ВАК України, членом Експертної ради Вищої державної акредитаційної комісії МОН України, членом науково-методичної комісії з права МОН України.

Переможець американського Фулбрайтівського конкурсу (1998–1999), конкурсів Німецького офісу академічних обмінів – DAAD (2001) та Німецького наукового товариства імені Макса Планка (1996, 2009, 2013, 2015).

Головний редактор наукового фахового журналу «Правова держава», науковий редактор видання «Вісник Південного регіонального центру НАПрН України». Член спеціалізованої вченої ради Д 41.086.01 у Національному університеті «Одеська юридична академія».

Заслужений діяч науки і техніки України (2002). Повний кавалер ордена «За заслуги» (2007, 2009, 2014), нагороджений медалями «Захисник вітчизни» (1999), «20 років незалежності України» (2012), «25 років незалежності України» (2016). Відзначений Подякою Кабінету Міністрів України (2008). Відмінник освіти України (1997).

Поділитися: