Борисова Валентина Іванівна

Член-кореспондент НАПрН України

Відділення цивільно-правових наук

Народилася 23 листопада 1948 р. у м. Самбір Львівської області. У 1970 р. закінчила Харківський юридичний інститут (нині – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). У 1970–1977 рр. –завідувач лабораторії Харківського юридичного інституту. У 1977–1980 рр. працювала викладачем кафедри планування народного господарства Харківського державного університету ім. О. М. Горького (нині – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна). З 1980–1981 рр. – старший викладач, з 1981–1998 рр. – доцент, з 2001 р. по червень 2023 р. – завідувачка кафедри цивільного права №1 Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (нині – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). З червня 2023 р. – професор цієї ж кафедри.

У 1980 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Правове положення виробничих об’єднань в СРСР» (спеціальність 12.00.03), у 1983 р. присвоєно вчене звання доцента. У 1983-1985 роках перебувала у відрядженні в Народній Демократичній Республіці Йемен, викладаючи на юридичному факультеті Аденського університету дисципліни «Сімейне право НДРЙ» та «Цивільний процес НДРЙ». Вчене звання професора отримала у 2010 р. Обрана членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2012 р. Голова координаційного бюро сімейного права відділення цивільно-правових наук НАПрН України.

Основні напрями наукової діяльності – цивільне право, сімейне право, право інтелектуальної власності, корпоративне право, житлове право. Опубліковала понад 250 наукових і навчально-методичних праць, серед яких: «Правовые основы предпринимательской деятельности: учебное пособие» (1998), «Цивільне право України. Частина перша: підручник» (у співавт., 2000), «Приватная высшая школа в объективе времени: украинский вариант: монография» (у співавт., 2000), «Сімейне право України: підручник» (у співавт., 2004, 2008, 2011, 2012), «Цивільне право України: підручник. У 2 т.» (у співавт., 2004, 2008, 2011), «Комментарий к Гражданскому кодексу Украины. Том ІІ» (у співавт., 2005), «Правовий статус непідприємницьких організацій: навчальний посібник» (у співавт., 2006), «Правові проблеми комунальної власності: монографія» (у співавт., 2007), «Корпоративне управління: монографія» (у співавт., 2007), «Правознавство» (у співавт., 2007), «Основи правознавства» (у співавт., 2007), «Договірне право: конспект лекцій» (2008), «Основи римського приватного права: підручник» (у співавт., 2009, 2022), «Енциклопедія цивільного права України» (у співавт., 2009), «Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар. Т.3.» (у співавт., 2009), «Харьковская цивилистическая школа: в духе традиций: монографія» (у співавт., 2011), «Харьковская цивилистическая школа. Право собственности: монография: (у співавт., 2012), «Договір як універсальна правова конструкція: монографія (у співавт., 2012), «Приватно-правові механізми здійснення та захисту суб’єктивних прав фізичних та юридичних осіб: монографія» (у співавт., 2013), «Харьковская цивилистическая школа. Антология семейного права: монография» (у співавт., 2013), «Правова доктрина України: у 5 т. Т.3: Доктрина приватного права України» (у співавт., 2013 (укр.), 2017 (англ.), «Правове регулювання некомерційних організацій в Україні: монографія» (у співавт., 2013), «Проблеми правової відповідальності: монографія» (у співавт., 2014), «Харьковская цивилистическая школа. Объекты гражданских прав: монография» (у співавт., 2015), «Харьковская цивилистическая школа. Грани наследственного права: монография» (у співавт., 2016), Цивільне право України: навч. посіб. ( у співавт. 2020)», «Цивільне право України. Частини перша: навч. посіб. ( у співавт. 2020)», «Цивільне право України. Частини друга: навч. посіб. / у співавт. 2020)», «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 12: «Сімейне право» (у співавт., 2021), «Правова наука України: сучасний стан, виклики та перспективи розвитку: монографія» (у співавт., 2021), «Рекодифікація цивільного законодавства України: виклики часу: монографія» (у співавт., 2022), «Єдиний медичний простір України: правовий вимір: монографія» ( у співавт., 2022), «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 9: «Цивільне право» (у співавт., 2023).

Голова Харківського обласного осередку Всеукраїнської громадської організації «Асоціація цивілістів України». Член робочої групи Науково-консультативної ради при Голові Верховної Ради України.

Член наукової ради наукового юридичного журналу «Вісник Національної академії правових наук України», редакційних колегій наукових видань «Велика українська юридична енциклопедія», «Проблеми законності», «Часопис цивілістики».

Заслужений працівник освіти України (2004). Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2005, 2010). Нагороджена Медаллю «Народна шана українським науковцям 1918-2018» Мартіс «Золота Фортуна», Орденом Української федерації вчених «Науковець року 2020». Відзначина Грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом» (2020). Почесною Грамотою Української федерації вчених «За вагомі здобутки та особистий внесок у розвиток науки України» (2020).

Поділитися: