Відділення теорії та історії держави і права
НАПрН України

Відділення досліджує проблеми посилення ефективності правового регулювання суспільних відносин, проблеми методології досліджень у галузі теорії та історії держави і права, проблеми забезпечення прав людини і громадянина.

Керівництво Відділення

Оніщенко Наталія Миколаївна

Академік-секретар відділення теорії та історії держави і права, дійсний член (академік) НАПрН України, член президії НАПрН України

Максимов Сергій Іванович

Заступник академіка-секретаря відділення теорії та історії держави і права, член-кореспондент НАПрН України

Колодій Анатолій Миколайович

Вчений секретар відділення теорії та історії держави і права, член-кореспондент НАПрН України

Дійсні члени (академіки) Відділення

Єрмолаєв Віктор Миколайович

Дійсний член (академік) НАПрН України

Журавський Віталій Станіславович

Дійсний член (академік) НАПрН України

Зайчук Олег Володимирович

Дійсний член (академік) НАПрН України

Копиленко Олександр Любимович

Дійсний член (академік) НАН України та НАПрН України

Костицький Михайло Васильович

Дійсний член (академік) НАПрН України, член-кореспондент НАПН України

Литвин Володимир Михайлович

Дійсний член (академік) НАН України та НАПрН України

Петришин Олександр Віталійович

Радник президії НАПрН України, дійсний член (академік) НАПрН України, член президії НАПрН України

Святоцький Олександр Дмитрович

Дійсний член (академік) НАПрН України

Члени-кореспонденти Відділення

Гетьман Євген Анатолійович

Головний учений секретар НАПрН України, член-кореспондент НАПрН України, член президії НАПрН України

Заєць Анатолій Павлович

Член-кореспондент НАПрН України

Козюбра Микола Іванович

Член-кореспондент НАПрН України

Крижановський Анатолій Федорович

Член-кореспондент НАПрН України

Лемак Василь Васильович

Член-кореспондент НАПрН України

Лук'янов Дмитро Васильович

Член-кореспондент НАПрН України

Пархоменко Наталія Миколаївна

Член-кореспондент НАН України та НАПрН України

Рум'янцев В'ячеслав Олексійович

Член-кореспондент НАПрН України

Теплюк Михайло Олексійович

Член-кореспондент НАПрН України

Шевчук Станіслав Володимирович

Член-кореспондент НАПрН України

Шутак Ілля Дмитрович

Член-кореспондент НАПрН України

Ярмиш Олександр Назарович

Член-кореспондент НАПрН України

Іноземні члени Відділення

Батлер Вільям Еліот

Іноземний член НАПрН України

Давуліс Томас

Іноземний член НАПрН України

Саідов Акмаль Холматович

Іноземний член НАПрН України