Іноземними членами НАПрН України обираються визнані міжнародною науковою спільнотою вчені-юристи інших держав, які вагомо сприяють розвитку наукових досліджень і міжнародних наукових зв’язків НАПрН України. У разі втрати громадянства України або виходу з громадянства України, набуття громадянства (підданства) іншої держави, статус дійсного члена (академіка) або члена-кореспондента НАПрН України припиняється, а їх місця вважаються вакантними. За рішенням загальних зборів НАПрН України такі особи можуть набувати статусу іноземного члена НАПрН України.