Щур Богдан Володимирович

Член-кореспондент НАПрН України

Відділення кримінально-правових наук

Народився 28 липня 1965 р. в с. Іванівка Перемишлянського району Львівської області. З 1984-1986 рр. проходив строкову військову службу. Розпочав свою трудову діяльність головним інженером колгоспу ім. Мічуріна Перемишлянського району Львівської області (1986-1989). У 1993 р. закінчив Львівський сільськогосподарський інститут та отримав спеціальність інженер-механік. У 1998 р. закінчив Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого (нині – Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого). З 1989 р. по 2014 р. проходив службу в органах внутрішніх справ на різних напрямках оперативної роботи. Зокрема, обіймав посади першого заступника начальника управління боротьби з організованою злочинністю, начальника управління державної служби боротьби з економічними злочинами, першого заступника начальника та начальника Головного управління МВС України у Львівській області та управління МВС України у Волинській області, радника Міністра внутрішніх справ України. Крім того, обіймав посади начальника Прикарпатського юридичного інституту МВС України та ректора Львівського державного університету внутрішніх справ.

З 2003 р. по 2014 р. працював за сумісництвом у Львівській комерційній академії на посаді старшого викладача кафедри теорії держави і права, доцента кафедри теорії держави і права, завідувача кафедри кримінального права та процесу. З 2014 р. – завідувач кафедри кримінального права та процесу Львівського торговельно-економічного університету.

У 2005 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат юридичних наук на тему «Тактика усунення протидії розслідуванню злочинів, що вчиняються організованими злочинними группами» (спеціальність 12.00.09). У 2011 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Теоретичні основи формування та застосування криміналістичних методик» (спеціальність 12.00.09). У 2006 р. присвоєно вчене звання доцента, у 2012 р. – вчене звання професора. Обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2020 р.

Основні напрями наукових досліджень – проблеми сучасної методики розслідування злочинів. У науковому доробку понад 100 навчально-методичних та наукових праць, серед яких дві монографії, три підручники (у співавторстві), 14 навчальних посібників, з яких чотири з грифом рекомендації МОН України, «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 20: «Криміналістика, судова експертиза, юридична психологія» (у співавт., 2018), наукові статті, опубліковані у виданнях, що індексуються в наукометоричних базах Web of Science та Scopus, а також інші навчально-методичні та наукові праці. У процесі науково-педагогічної та професійної діяльності брав участь у проведенні експертиз проектів Кримінального процесуального кодексу України, Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», відомчих підзаконних нормативно-правових актів, які регламентують службову діяльність ОВС України.

Член спеціалізованої вченої ради Д 35.051.03 у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Був членом спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.

Головний редактор збірника наукових праць «Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки», член редакційних колегій наукових видань «Європейські перспективи», «Криминалистъ первопечатный».

Заслужений юрист України (2006). Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. Відзначений Почесною грамотою Верховної Ради України (2009), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2010). Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2016). Має чисельні відомчі нагороди та відзнаки.

Поділитися: