Уркевич Віталій Юрійович

Член-кореспондент НАПрН України

Відділення екологічного, господарського та аграрного права

Народився 23 жовтня 1976 р. у м. Харкові. У 1998 р. закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого (нині – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого), де залишився працювати і пройшов шлях від асистента до професора кафедри земельного та аграрного права. З листопада 2017 р. – суддя Верховного Суду, з лютого 2023 р. – секретар Великої Палати Верховного Суду.

У 2001 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Правові проблеми становлення сільськогосподарських кооперативів в умовах ринкової економіки України» (спеціальність 12.00.06), у 2007 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Аграрні правовідносини в Україні» (спеціальність 12.00.06). Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 2008 р., вчене звання професора присвоєно у 2014 р. Обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2020 р.

Основні напрями наукових досліджень – проблеми аграрного й земельного права, правове забезпечення аграрної реформи, правові проблеми створення та функціонування сільськогосподарських товаровиробників, теоретико-правові засади організації окремих видів сільськогосподарського виробництва, судовий захист суб’єктів агробізнесу. Опублікував понад 260 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Про фермерське господарство: науково-практичний коментар» (2004), «Про державну підтримку сільського господарства України: науково-практичний коментар» (2005), «Проблеми теорії аграрних правовідносин: монографія» (2007), «Аграрне право України: підручник» (у співавт 2003, 2010), «Правове регулювання екологічних, аграрних та земельних відносин в Україні: сучасний стан і напрями вдосконалення: монографія» (у співавт., 2012), «Актуальні проблеми правового забезпечення продовольчої безпеки України: монографія» (у співавт., 2013), «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою: науково-практичний коментар» (2013), «Аграрне право (оглядові лекції, нормативно-правові акти): навчальний посібник» (у співавт., 2014), «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 16: «Земельне та аграрне право» (у співавт., 2019).

Заступник голови редакційної колегії журналу «Вісник Верховного Суду», член редакційної ради юридичного журналу «Право України».

Стипендіат Харківської обласної державної адміністрації з правознавства імені Василя Пилиповича Маслова (2011). Відзначений грамотою Харківської обласної ради (2015).

Поділитися: