Туляков Вячеслав Олексійович

Член-кореспондент НАПрН України

Відділення кримінально-правових наук

Народився 28 липня 1961 р. у м. Одесі. У 1983 р. закінчив з відзнакою юридичний факультет Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова, де залишився працювати на посадах аспіранта, асистента, доцента. З 2000 р. по 2015 р. – завідувач кафедри кримінального права Національного університету «Одеська юридична академія». З 2015 р. по серпень 2022 р. – віце-президент, проректор з міжнародних зв’язків Національного університету «Одеська юридична академія». З серпня 2022 р. – професор кафедри кримінального права Національного університету «Одеська юридична академія», професор-дослідник інституту Європейського та міжнародного кримінального права Університету Кастілья-Ла-Манча.

У 1986 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Кримінологічні проблеми боротьби із соціально-негативною поведінкою (за матеріалами вивчення агресивних антигромадських проступків)» (спеціальність 12.00.08). У 2001 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Вчення про жертву злочину: соціально-правові основи» (спеціальність 12.00.08). Вчене звання доцента присвоєне у 1991 р., а професора – у 2003 р. Обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2010 р.

Основні напрями наукових досліджень – міжнародна кримінальна політика та правосуддя, кримінальна політика та розвиток, жертви злочину та зловживання владою, захист прав людини та філософія кримінального права та правосуддя, попередження злочинів та контроль за ними. Опублікував понад 270 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Handbook on justice for victims. On the use and application of the United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power» (у співавт., 1999), «Віктимологія (соціальні та кримінологічні проблеми)» (2000), «The dualism of business victimization and organized crime» (2001), «Кримінологія: підручник» (у співавт., 2003), «The prediction and control of organized crime: the experience of post-Soviet Ukraine» (у співавт., 2004), «Перспективи розвитку кримінально-правового регулювання» (2006), «Шляхи розвитку сучасного кримінального права» (2006), «Правничий довідник для професійних суддів» (у співавт., 2007), «Fundamentals of Ukrainian law» (у співавт., 2010), «Тенденции развития современной криминологии и уголовно-правовая доктрина» (2010), «Кримінальний проступок у доктрині та законодавстві» (у співавт., 2012), «Сучасна теорія кримінального права» (у співавт., 2012), «Кримінальний кодекс України в анекдотах та карикатурах: навчальний посібник» (у співавт., 2012), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 5: Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку» (у співавт., 2013 (укр.), 2018 (англ.), «Наукове та законодавче забезпечення реалізації концепції кримінальних проступків» (у співавт., 2013), «Law of the European Union: a Textbook for Master Students» (у співавт., 2016), «Сингулярність у кримінальному праві» (2016), «Соціальна функція кримінального права у світі безладу» (2017), «Англо-український міжнародний словник судової практики» (2018), «Пеналізаційна практика у європейському кримінальному дискурсі» (2021), «Legal and economic aspects of monetary regulation of the European system of central banks» (2022), «Victims Of International Crimes through War in Ukraine Human Rights Discourse/ Victimology and Violence: connecting with Victims» (2023).

Брав участь у підготовці ряду проєктів законів України у складі робочих груп Міністерства юстиції України, Адміністрації Президента України, зокрема: «Про відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом», «Про охорону прав потерпілих від злочинів», «Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України».

Суддя ad hoc Європейського суду з прав людини по справам на користь Україні (з 2013 до теперішнього часу), вчений секретар Південного регіонального центру НАПрН України (2010-2013). Заступник члена Ради директорів Європейської організації публічного права, член ради директорів Європейської школи публічного права та управління, голова Одеського осередку Української асоціації кримінального права, член Міжнародної асоціації кримінального права, член Європейської кримінально-правової академічної мережі, експерт X-го конгресу ООН (1995), XIII-го конгресу ООН (2015), XIV Конгресу ООН по попередженню злочинності (2020), член Науково-консультативної ради при голові Верховної Ради України (2021).

Член редакційних колегій наукових видань «Актуальні проблеми держави і права», «Юридичний вісник», «Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія», «European public Law Studies – Central and Eastern European Legal studies» – Athens, Greece, «InterEUlawEast» – Zagreb – Croatia, Cross Border Journal for International studies – Galati, Romania.

Заслужений діяч науки і техніки України (2011). Відзначений Почесною грамотою Верховної Ради України (2013).

Поділитися: