Олефір Віктор Іванович

Член-кореспондент НАПрН України

Відділення державно-правових наук і міжнародного права

Народився 24 лютого 1958 р. у м. Дніпропетровську. У 1983 р. закінчив Харківський юридичний інститут (нині – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). Протягом 1983–1986 рр. працював у підрозділах карного розшуку УВС м. Києва. З 1986 р. працював в Національній академії внутрішніх справ, де пройшов шлях від ад’юнкта до заступника начальника слідчо-криміналістичного факультету, потім викладача, старшого викладача, доцента, начальника кафедри адміністративної діяльності (1998–2005 рр.), у 2005–2010 рр. – вчений секретар Київського національного університету внутрішніх справ. З 2010 по 2013 р. – проректор з наукової роботи, з 2013 р. по 2018 р. – завідувач кафедри цивільного, господарського та кримінального права Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна». З 2018 р. по липень 2021 р. – професор кафедри публічного права Інституту управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. З серпня 2021 р. – провідний науковий співробітник відділу правового забезпечення ринкової економіки Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України.

У 1989 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Адміністративна відповідальність іноземних громадян СРСР» (спеціальність 12.00.07), у 2005 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Державна міграційна політика України (організаційно-правовий аспект)» (спеціальність 12.00.07). Вчене звання доцента присвоєно у 1998 р., а професора – у 2006 р. Обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2010 р.

Основні напрями наукової діяльності – проблеми адміністративного права, адміністративної відповідальності, адміністративної діяльності ОВС та поліцеїстика. Опублікував понад 200 наукових і навчально-методичних праць, серед яких: «Адміністративно-правове регулювання протидії нелегальній міграції, торгівлі людьми» (2004), «Міжнародна поліцейська енциклопедія» (2004), «Боротьба з торгівлею людьми в Україні» (2004), «Прокурорський нагляд за додержанням законності у сфері управління міграційними процесами» (2005), «Кодекс України про адміністративні правопорушення: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2007), «Митний кодекс України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2008), «Адміністративно-правове та організаційне забезпечення міліцією правопорядку під час виборчого процесу» (у співавт., 2010), «Реєстраційно-екзаменаційна діяльність Державної автомобільної інспекції МВС України» (у співавт., 2010), «Адміністративно-правове регулювання у сфері господарювання: монографія» (у співавт., 2011), «Адміністративне право України: навчальний посібник» (у співавт., 2011), «Адміністративні проступки, підвідомчі міліції: кваліфікація, доказування, особливості провадження: навчальний посібник» (у співавт., 2011), «Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ України. Особлива частина» (у співавт., 2011), «Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ України. Спеціальна частина» (у співавт., 2011), «Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: навчальний посібник» (у співавт., 2011), «Коментар Закону України «Про дисциплінарний статут ОВС: навчальний посібник» (у співавт., 2011), «Адміністративні проступки, підвідомчі міліції: кваліфікація, доказування, особливості провадження: навчальний посібник» (у співавт., 2012, 2013), «Адміністративно-правове та організаційне забезпечення міліцією правопорядку під час виборчого процесу: навчальний посібник» (у співавт., 2012), «Теорія та практика правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ України» (у співавт., 2012), «Адміністративне право України: підручник: у 2 т. Т. 1: Загальне адміністративне право» (у співавт., 2013), «Торгівля людьми як елемент нелегальної міграції: соціальні і правові проблеми протидії: монографія» (2013), «Теоретичні засади та практичні проблеми судової адміністративно-деліктної діяльності» (у співавт., 2013), «Освіта і охорона здоров’я інвалідів: адміністративно-правове забезпечення державного управління галузями: навчальний посібник» (у співавт., 2013), «Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2013), «Закон України «Про нотаріат: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2016), «Бюджетний кодекс України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2016), «Адміністративна діяльність поліції у питаннях та відповідях: навчальний посібник» (у співавт., 2016), «Закон України «Про національну поліцію: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2016).

Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.500.02 в Науково-дослідному інституті приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України. Був головою спеціалізованої вченої ради Д 26.139.01 у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна». Член редакційної колегії наукових видань «Право і суспільство», «Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ», «Криміналістичний вісник».

Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2008).

Поділитися: