Нагребельний Володимир Петрович

Член-кореспондент НАПрН України

Відділення екологічного, господарського та аграрного права

Народився 23 січня 1953 р. у с. Крилівка Андрушівського р-ну Житомирської обл. У 1979 р. закінчив юридичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині – Київський національний університет імені Тараса Шевченка). З 1979 р. працює в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України на посадах стажиста-дослідника, наукового співробітника, вченого секретаря, з 1993 р. – заступник директора з наукової роботи, одночасно з 1999 р. – директор Центру банківського права при Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України.

У 1983 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Організаційно-правові питання управління матеріально-технічним забезпеченням сільського господарства» (спеціальність 12.00.02, нині 12.00.07). Вчене звання старшого наукового співробітника присвоєно у 1987 р. Був обраний членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині – Національна академія правових наук України) у 2002 р.

Основні напрями наукової діяльності – організаційно-правові проблеми державного регулювання і державного управління у сфері економіки, правове регулювання інвестиційної, підприємницької і банківської діяльності, енергетичне право, правові засади функціонування фондового ринку в Україні, правове регулювання зовнішньоекономічних відносин, правове забезпечення відносин органів публічної адміністрації та громадян. Опублікував близько 500 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Управление матеріально-техническим обеспечением сельского хозяйства» (1985), «Малый бизнес: правовой статус и бухгалтерский учет предприятий» (у співавт., 1994), «Державне управління в Україні: централізація і децентралізація» (у співавт., 1997), «Державне управління: теорія і практика» (у співавт., 1998), «Реформування державного управління в Україні: проблеми і перспективи» (у співавт., 1998), «Основи інвестиційного права України: навчальний посібник» (у співавт., 2003), «Фінансове право України. Загальна частина: навчальний посібник» (у співавт., 2004), «Господарське процесуальне право України: підручник» (у співавт., 2006), «Правовий статус Національної академії наук України: історія, сучасність, перспективи» (у співавт., 2008, 2013), «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 5: «Адміністративне право» (у співавт., 2020); Т. 12: «Сімейне право» (у співавт., 2021).

Брав участь у розробці Бюджетного кодексу України, Митного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України «Про підприємництво», «Про підприємства в Україні», «Про господарські товариства», «Про акціонерні товариства», «Про енергозбереження», «Про Кабінет Міністрів України», «Про трубопровідний транспорт», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про адміністративні послуги», «Про наукову і науково-технічну експертизу», «Про наукову і науково-технічну діяльність».

Заступник голови редакційної колегії щорічника «Правова держава», член редакційних колегій наукових видань «Судова апеляція», «Держава і право», «Альманах права», «Екологічне право», «Трибуна».

Виконував обов’язки Голови Всеукраїнської міжвідомчої координаційно-методичної ради (МКРМ) з правової освіти населення при Міністерстві юстиції України, заступника голови Наукової ради НАН України з координації фундаментальних правових досліджень. Член Міжвідомчої робочої групи з питань реалізації проекту «Глобальні бібліотеки» при Міністерстві культури України, член Громадської ради при Національному банку України, член Ради Київської міської організації Союзу юристів України, член постійно діючого третейського суду при Українському національному комітеті Міжнародної торгової палати. Входив до складу Науково-консультативної ради при Вищому господарському суді України.

Заслужений юрист України (1997). Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2009). Відзначений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (1999), Грамотою та Почесною грамотою Верховної Ради України (2003, 2008), Почесною грамотою Міністерства юстиції України (2011), Почесною відзнакою Антимонопольного комітету України (2014). Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2004), Премії імені Ярослава Мудрого (2010).

Поділитися: