Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України

Керівництво Інституту

Серьогіна Світлана Григорівна

Директор Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, член-кореспондент НАПрН України

Бодрова Ірина Іванівна

Заступник директора Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України з наукової роботи

Черняєв Олександр Діодорович

Заступник директора Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України з загальних питань

Петришин Олег Олександрович

Учений секретар Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, кандидат юридичних наук, старший дослідник

Про Інститут

Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України був створений відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 959 від 14.06.2000 року. Це є державна науково-дослідна установа Національної академії правових наук України, що спеціалізується на проведенні комплексних фундаментальних і прикладних досліджень у сфері організації та реалізації державної влади, зокрема, конституційно-правових проблем державного будівництва, проблематики державного управління й адміністративного права, державно-правової конфліктології, правового регулювання функціонування місцевого самоврядування, реалізації прав і свобод людини і громадянина, європейського права та порівняльного правознавства, міжнародного права, правового регулювання відносин у сфері публічних фінансів; а також розробляє механізми впровадження відповідних досліджень у практику.

З метою реалізації власних статутних завдань, Інститут:

  • проводить наукові дослідження динаміки державно-правових відносин в Україні, формування та функціонування системи місцевого самоврядування;
  • здійснює розробку і експертизу проектів законодавчих та інших правових актів, рекомендацій і пропозицій на замовлення органів державної влади і місцевого самоврядування;
  • розробляє на договірних засадах проекти нормативно-правових актів, інших документів та механізми їх реалізації;
  • надає консультаційні послуги з питань державного будівництва, забезпечення прав і свобод громадян та інтересів юридичних осіб;
  • бере участь у підготовці фахівців за профілем своєї діяльності;
  • узагальнює та розповсюджує інформацію про стан вирішення проблем державного будівництва і місцевого самоврядування в Україні та інших державах, їх співдружностях, союзах тощо;
  • розвиває комплексну інформаційну базу з проблем державного будівництва і місцевого самоврядування з наступним наданням інформації клієнтам на договірній основі;
  • координує наукові дослідження і розробки у сфері державного будівництва і місцевого самоврядування.

Сторінка Інституту в Facebook

Контакти Інституту

61002, Українa, м. Харків, вул. Чернишевська, 80