Серьогіна Світлана Григорівна

Директор Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, член-кореспондент НАПрН України

Відділення державно-правових наук і міжнародного права

Народилась 22 вересня 1970 р. у місті Ленінград (нині – м. Санкт-Петербург). У 1995 р. закінчила Національну юридичну академію України (нині – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). З 1995 р. по 1998 р. навчалася в аспірантурі Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. З 1998 р. працювала асистентом кафедри державного будівництва, з 2000 р. по 2004 р. – доцентом кафедри. З 2004 р. – завідувачка кафедри державного будівництва Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. З 2012 р. – директор Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України.

У 1999 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Компетенція Президента України: теоретично-правові засади» (спеціальність 12.00.02). У 2013 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Форма правління в Україні: конституційно-правовий аспект» (спеціальність 12.00.02). Вчене звання професора присвоєно у 2015 р. У 2017 р. обрана членом-кореспондентом Національної академії правових наук України.

Основні напрями наукових досліджень – конституційно-правові проблеми організації та функціонування органів державної влади і місцевого самоврядування в Україні та зарубіжних державах, децентралізації влади, правового забезпечення нормотворчої діяльності в органах місцевого самоврядування, вдосконалення виборчого законодавства, оптимізації структурно-інституційного механізму публічної влади на місцевому рівні територіальної організації влади, проблеми муніципального права. Автор понад 200 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Теоретично-правові та організаційні засади функціонування інституту президентства в Україні» (2001), «Регіоналізація і вибори як засоби удосконалення владних відносин в Україні: теорія і практика» (у співавт., 2003), «Конституційно-правові засади становлення української державності» (у співавт., 2003), «Конституція України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2003), «Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: підручник» (у співавт., 2005, 2011, 2017, 2019), «Правова культура в умовах становлення громадянського суспільства» (у співавт., 2007), «Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 2: Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення» (у співавт., 2008 (укр.), 2013 (англ.), «Проблеми функціонування місцевих рад та їх виконавчих органів» (у співавт., 2009), «Проблеми та перспективи запровадження індивідуальної конституційної скарги в Україні» (у співавт., 2010), «Конституція України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2011), «Форма правління: питання конституційно-правової теорії та практики: монографія» (2011), «Форма правління: питання конституційно-правової теорії та практики» (2012), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 2: Публічно-правова доктрина України» (у співавт., 2013 (укр.), 2016 (англ.), «Правова наука України: сучасний стан, виклики та перспективи розвитку: монографія» (у співавт., 2021), «Правнича наука та законодавство України: європейський вектор розвитку в умовах воєнного стану: монографія» (у співавт., 2023).

Брала участь у розробці Національної стратегії реформування територіальної системи організації влади в Україні; Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні; Концепції державної регіональної політики; Концепцій внесення змін до Конституції України щодо адміністративно-територіального устрою, щодо удосконалення статусу Автономної Республіки Крим, щодо реформування місцевого самоврядування; законів України «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)», «Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи самоорганізації населення» та інших. В рамках Плану дій Ради Європи для України через Програму «Посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування в Україні» у складі робочої групи Мінрегіонбуду та групи експертів НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України підготувала концептуальні засади децентралізації владних повноважень органів виконавчої влади в Україні в умовах європейської інтеграції та галузях державного управління.

Член Науково-консультативної ради Конституційного Суду України, Науково-консультативної ради при Голові Верховної Ради України. Була членом Конституційної Комісії, Цільової команди реформ з питань децентралізації, місцевого самоврядування та регіональної політики Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, головою комісії з питань адміністративно-територіального устрою і місцевого самоврядування Конституційної Асамблеї, Робочої групи з розробки проекту внесення змін до Конституції України за результатами Всеукраїнського референдуму 2000 р.

Головний редактор збірників наукових праць «Державне будівництво та місцеве самоврядування», «Наукові доповіді НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України», член редакційних колегій наукового юридичного журналу «Вісник Національної академії правових наук України», наукового видання «Велика українська юридична енциклопедія» та редакційної ради журналу «Право України». Член спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.

Заслужений діяч науки і техніки України (2013). Нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2018). Відзначена Почесною грамотою Верховної Ради України (2015), відзнакою Конституційного Суду України (2014). Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2007, 2011).

Поділитися: