Гаращук Володимир Миколайович

Член-кореспондент НАПрН України

Відділення державно-правових наук і міжнародного права

Народився 3 грудня 1959 р. у с. Краснодарський Краснодонського р-ну Луганської обл. У 1984 р. закінчив Харківський юридичний інститут (нині – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). З 1984 р. працює у цьому ж навчальному закладі на посадах: стажиста-дослідника кафедри адміністративного права, старшого лаборанта НДСу. У 1986 –1989 рр. навчався в аспірантурі. З 1989 р. — асистент, доцент, з 2004 р. — професор, а з квітня 2015 р. – завідувач кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

У 1989 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Адміністративно-правові засоби боротьби з безгосподарністю» (спеціальність 12.00.02, нині — 12.00.07). У 1992 р. присвоєно вчене звання доцента. У 2003 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Теоретико-правові проблеми контролю та нагляду у державному управлінні» (спеціальність 12.00.07). Вчене звання професора присвоєно у 2004 р. Обраний членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України) у 2009 р.

Напрями наукової діяльності — теоретико-правові проблеми законності, контролю та нагляду в державному управлінні, організаційно-правові проблеми державної служби, адміністративно-правові засади боротьби з корупцією, питання адміністративної відповідальності. Опублікував понад 250 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Управлінські послуги – новий інститут чи нова помилка» (2001), «Контроль та нагляд у державному управлінні» (2002), «Стандарти державного контролю: погляд на проблему» (2002), «Адміністративне право: підручник» (2002, 2003, 2004, 2010, 2011, 2013, 2020), «Контрольні провадження, їх види, тенденції розвитку та законодавчого регулювання» (2004), «Категоріально-правова характеристика корупції. Правове визначення понять «корупційне правопорушення» та «корупційний злочин» (2008), «Деякі проблемні питання теорії та практики застосування адміністративного права в Україні» (2009), «Актуальні проблеми боротьби з корупцією в Україні: монографія» (2010), «Корупційні адміністративні правопорушення: монографія» (2010), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 2: Публічно-правова доктрина України» (У співавт., 2013 (укр.), 2016 (англ.), Деякі проблеми нормативно-правового регулювання управління закладом вищої освіти. (2019),«Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 5: Адміністративне право (у співавт., 2020), низку статей (у співавторстві) в зарубіжних виданнях, індексованих Scopus та ін.

Брав участь у розробці проектів законів України: «Про державний контроль у сфері виконавчої влади», «Про фінансовий контроль в Україні», «Про боротьбу з корупцією», «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні», «Про засади запобігання і протидії корупції в Україні», «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення», «Про Антикорупційне бюро України», «Кодексу основних правил поведінки державного службовця». Приймав участь у розробці або рецензування нормативно-правових актів, відповідно до пріоритетних напрямів розвитку законодавства України, зокрема: адаптація законодавства України до права ЄС відповідно до Угоди про асоціацію України та ЄС (євроінтеграційний напрям), та ін.

Член редколегії наукових збірників «Державне будівництво та місцеве самоврядування», «Полтавський правовий часопис». Багато років входив до складу Експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки України.

Заслужений діяч науки і техніки України (2013). Відзначений Грамотою Міністерства внутрішніх справ України (2018), Грамотою Служби безпеки України (2010). Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2011).

Поділитися: