Гаращук Володимир Миколайович

Член-кореспондент НАПрН України

Відділення державно-правових наук і міжнародного права

Народився 3 грудня 1959 р. у с. Краснодарський Краснодонського р-ну Луганської обл. У 1984 р. закінчив Харківський юридичний інститут (нині – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). З 1984 р. працює у цьому ж навчальному закладі на посадах: стажиста-дослідника кафедри адміністративного права, старшого лаборанта НДСу. У 1986 –1989 рр. навчався в аспірантурі. З 1989 р. – асистент, доцент, з 2004 р. – професор, а з квітня 2015 р. – завідувач кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

У 1989 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Адміністративно-правові засоби боротьби з безгосподарністю» (спеціальність 12.00.02, нині — 12.00.07). У 1992 р. присвоєно вчене звання доцента. У 2003 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Теоретико-правові проблеми контролю та нагляду у державному управлінні» (спеціальність 12.00.07). Вчене звання професора присвоєно у 2004 р. Обраний членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині – Національна академія правових наук України) у 2009 р.

Основні напрями наукової діяльності – теоретико-правові проблеми законності, контролю та нагляду в державному управлінні, організаційно-правові проблеми державної служби, адміністративно-правові засади боротьби з корупцією, питання адміністративної відповідальності. Опублікував понад 250 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Управлінські послуги – новий інститут чи нова помилка» (2001), «Контроль та нагляд у державному управлінні» (2002), «Стандарти державного контролю: погляд на проблему» (2002), «Адміністративне право: підручник» (2002, 2003, 2004, 2010, 2011, 2013, 2020), «Контрольні провадження, їх види, тенденції розвитку та законодавчого регулювання» (2004), «Категоріально-правова характеристика корупції. Правове визначення понять «корупційне правопорушення» та «корупційний злочин» (2008), «Деякі проблемні питання теорії та практики застосування адміністративного права в Україні» (2009), «Актуальні проблеми боротьби з корупцією в Україні: монографія» (2010), «Корупційні адміністративні правопорушення: монографія» (2010), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 2: Публічно-правова доктрина України» (у співавт., 2013 (укр.), 2016 (англ.), «Деякі проблеми нормативно-правового регулювання управління закладом вищої освіти» (2019), «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 5: «Адміністративне право» (у співавт., 2020).

Брав участь у розробці проектів законів України: «Про державний контроль у сфері виконавчої влади», «Про фінансовий контроль в Україні», «Про боротьбу з корупцією», «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні», «Про засади запобігання і протидії корупції в Україні», «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення», «Про Антикорупційне бюро України», «Кодексу основних правил поведінки державного службовця». Приймав участь у розробці або рецензуванні нормативно-правових актів, відповідно до пріоритетних напрямів розвитку законодавства України, зокрема: адаптація законодавства України до права ЄС відповідно до Угоди про асоціацію України та ЄС (євроінтеграційний напрям), та ін.

Член наукової ради науково-юридичного журналу «Вісник Національної академії правових наук України», редакційних колегій наукових видань «Державне будівництво та місцеве самоврядування», «Полтавський правовий часопис». Тривалий час входив до складу Експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки України.

Заслужений діяч науки і техніки України (2013). Відзначений Грамотою Міністерства внутрішніх справ України (2018), Грамотою Служби безпеки України (2010). Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2011).

Поділитися: