Рум'янцев В'ячеслав Олексійович

Член-кореспондент НАПрН України

Відділення теорії та історії держави і права

Народився 12 вересня 1954 р. у м. Донецьку. У 1979 р. закінчив Харківський юридичний інститут (нині – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). З 1979 р. і до сьогодні працює на кафедрі історії держави і права України і зарубіжних країн Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (нині – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) на посадах асистента, доцента, професора, з 1999 р. по 2021 р. обіймав посаду декана факультету правосуддя.

У 1986 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет 1917–1938 рр.» (спеціальність 12.00.01), у 1998 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Українська державність у 1917–1922 рр. (національно-державна і радянська альтернатива)» (спеціальність 12.00.01). Вчене звання доцента присвоєно у 1989 р., професора – у 2003 р. Обраний членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині – Національна академія правових наук України) у 2004 р.

Основні напрями наукової діяльності – дослідження історії розвитку української держави і права у XIV–XVII i XX століттях, судова система України. Опублікував понад 200 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Центральна Рада: боротьба за відновлення української державності: монографія» (1995), «Українська державність у 1917–1922 рр. (форми і проблеми розбудови)» (1996), «Історія держави і права України: підручник» (2000 – 2013), «Історія України. Всесвітня історія ХХ сторіччя: навчальний посібник» (2000 – 2014), «Еволюція етосу юриста в Україні (історичний та соціально-психологічний нарис)» (у співавт., 2011), «Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 1: Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України» (у співавт., 2008 (укр.), 2011 (рос.), 2013 (англ.), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 1: Загальнотеоретична та історична юриспруденція» (у співавт., 2013 (укр.), 2015 (англ.), «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 1: «Історія держави і права України» (у співавт., 2016), «Історія держави і права України: підручник» (у співавт., 2019).

Член наукової ради наукового юридичного журналу «Вісник Національної академії правових наук України», редакційної колегії наукового видання «Актуальні проблеми державного управління».

Був членом спеціалізованої вченої ради Д 64.086.02 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.

Відзначений Грамотою Прем’єр-міністра України (2009). Відмінник освіти України (2004).

Поділитися: