Відділення цивільно-правових наук НАПрН України

Відділення займається дослідженням проблем правового регулювання особистих немайнових і майнових прав фізичних і юридичних осіб; проблем правового регулювання підприємництва в умовах ринкової економіки; особистих немайнових і майнових прав у родині; проблем трудового і цивільного процесуального права тощо.

Керівництво Відділення

Гриняк Андрій Богданович

Академік-секретар відділення цивільно-правових наук, член-кореспондент НАПрН України, член президії НАПрН України

Довгерт Анатолій Степанович

Заступник академіка-секретаря відділення цивільно-правових наук, член-кореспондент НАПрН України

Чанишева Галія Інсафівна

Вчений секретар відділення цивільно-правових наук, член-кореспондент НАПрН України

Дійсні члени (академіки) Відділення

Іншин Микола Іванович

Дійсний член (академік) НАПрН України

Комаров Вячеслав Васильович

Дійсний член (академік) НАПрН України

Кохановська Олена Велеонінівна

Дійсний член (академік) НАПрН України

Крупчан Олександр Дмитрович

Директор Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, дійсний член (академік) НАПрН України

Кузнєцова Наталія Семенівна

Дійсний член (академік) НАПрН України

Майданик Роман Андрійович

Дійсний член (академік) НАПрН України

Орлюк Олена Павлівна

Дійсний член (академік) НАПрН України

Прилипко Сергій Миколайович

Дійсний член (академік) НАПрН України

Стефанчук Руслан Олексійович

Дійсний член (академік) НАПрН України

Члени-кореспонденти Відділення

Боднар Тетяна Валеріївна

Член-кореспондент НАПрН України

Борисова Валентина Іванівна

Член-кореспондент НАПрН України

Галянтич Микола Костянтинович

Член-кореспондент НАПрН України

Гусаров Костянтин Володимирович

Член-кореспондент НАПрН України

Дзера Олександр Васильович

Член-кореспондент НАПрН України

Кот Олексій Олександрович

Член-кореспондент НАПрН України

Погрібний Сергій Олексійович

Член-кореспондент НАПрН України

Сібільов Михайло Миколайович

Член-кореспондент НАПрН України

Спасибо-Фатєєва Інна Валентинівна

Член-кореспондент НАПрН України

Харитонов Євген Олегович

Член-кореспондент НАПрН України

Харитонова Олена Іванівна

Член-кореспондент НАПрН України

Хуторян Наталія Миколаївна

Член-кореспондент НАПрН України

Яроцький Віталій Леонідович

Член-кореспондент НАПрН України

Ярошенко Олег Миколайович

Член-кореспондент НАПрН України