Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України

Керівництво Інституту

Глібко Сергій Васильович

Директор Науково-дослідного інституту правового забезпечення iнновацiйного розвитку НАПрН України

Єфремова Катерина Вікторівна

Заступник директора Науково-дослідного інституту правового забезпечення iнновацiйного розвитку НАПрН України з наукової роботи

Любчич Анна Миколаївна

Вчений секретар Науково-дослідного інституту правового забезпечення iнновацiйного розвитку НАПрН України

Про Інститут

Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку створено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 217 в структурі Національної академії правових наук України.  Інститут було засновано відповідно до Рекомендацій учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції „Інноваційний розвиток України: наукове, економічне та правове забезпечення” (27-28 жовтня 2006 р.), рекомендацій Національного інституту стратегічних досліджень, а також численних пропозицій учених щодо необхідності створення окремої установи з вивчення правових аспектів забезпечення інноваційного розвитку держави.

НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку є державною науково-дослідною установою зі статусом юридичної особи, яка підпорядковується безпосередньо Президії Національної академії правових наук України, є неприбутковою організацією і діє на підставі Статуту.

Згідно зі Статутом основними напрямками діяльності Інституту є:

  • проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень проблем правового забезпечення інноваційного розвитку, правових засобів державної підтримки інноваційної діяльності, правового забезпечення функціонування інноваційного ринку, міжнародно-правових аспектів реалізації інноваційних відносин;
  • участь у розробленні концепцій, проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань інноваційної діяльності;
  • проведення наукових та судових експертиз з питань інноваційної діяльності;
  • координація наукових робіт з найважливіших проблем у сфері інновацій;
  • підготовка наукових кадрів та інше.

Основними завданнями Інституту є:

  • здійснення фундаментальних та прикладних наукових дослідження щодо визначення та оцінки стану правової охорони та захисту інноваційної продукції, становлення національної інноваційної системи, аналіз та узагальнення світового досвіду правового регулювання інноваційної діяльності;
  • здійснення правових досліджень та підготовка висновків правових експертиз з питань інноваційної діяльності відповідно до чинного законодавства України;
  • надання юридичних, консультаційних, інформаційних та інших послуг з питань інноваційної діяльності та права;
  • підготовка наукових кадрів у сфері інноваційної діяльності.

З метою підвищення ефективності правового регулювання відносин, що складаються у зв’язку із організацією та здійсненням інноваційної діяльності, Інститут активно працює над розробленням пропозицій щодо внесення змін до чинних нормативно-правових актів з питань здійснення інноваційної діяльності, а також концепцією та структурою Інноваційного кодексу України, який має стати результатом їх систематизації та охопити правовим регулюванням відносини, що складаються в межах національної інноваційної системи.

Сторінка Інституту в Facebook

Контакти Інституту

61002, Українa, м. Харків, вул. Чернишевська, 80