Настюк Василь Якович

Член-кореспондент НАПрН України

Відділення державно-правових наук і міжнародного права

Народився 9 січня 1952 р. у смт. Оратів Іллінецького р-ну Вінницької обл. У 1977 р. закінчив з відзнакою Харківський юридичний інститут ім. Ф. Е. Дзержинського (нині – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого), де залишився працювати асистентом кафедри адміністративного права. З 1983 р. працював на посадах асистента, доцента кафедри, начальника навчального відділу, директора Інституту підвищення кваліфікації Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. З вересня 2006 р. по 2012 р. – науковий керівник Лабораторії проблем протидії злочинам у сфері державної безпеки (спільно з НДІВПЗ НАПрН України та Інститутом дослідження проблем державної безпеки СБУ). З серпня 2012 р. по червень 2022 р. – завідувач, з вересня 2022 р. – професор кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

У 1983 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Державне управління у сфері охорони та використання пам’яток історії та культури СРСР» (спеціальність 12.00.07), у 1988 р. присвоєно вчене звання доцента. У 2005 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Адміністративно-правові проблеми законодавчого регулювання митної справи в Україні» (спеціальність 12.00.07). Вчене звання професора присвоєно у 2007 р. Обраний членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині – Національна академія правових наук України) у 2009 р.

Основні напрями наукової діяльності – теоретичні проблеми адміністративного та митного права, розроблення основ теорії національної безпеки, митної справи, реформування сектору безпеки, адміністрування режимної діяльності суб’єктів національної безпеки. Опублікував понад 200 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Норми митного права: теорія і практика застосування: монографія» (2003), «Митне законодавство України: збірник нормативних актів» (2004), «Адміністративно-правові режими у сфері національної безпеки і протидії тероризму: монографія» (2008), «Проблеми систематизації та комплексного розвитку антитерористичного законодавства України: монографія» (у співавт., 2008), «Міжнародно-правовий режим протидії тероризму: монографія» (2008), «Система і компетенція державних органів зі спеціальним статусом у сфері національної безпеки України: монографія» (у співавт., 2009), «Адміністративно-правові режими в Україні: монографія» (у співавт., 2009), «Адміністративне право: підручник» (у співавт., 2012, 2020), «Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: підручник» (у співавт., 2013), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 2: Публічно-правова доктрина України» (у співавт., 2013 (укр.), 2016 (англ.), «Проблеми правової відповідальності: монографія» (у співавт., 2014), «Інформаційне право: підручник» (у співавт., 2016), «Адміністративно-правові проблеми протидії корупції в Україні: монографія» (у співавт., 2017), «Адміністративно-правове забезпечення функціонування сектору безпеки України: монографія» (у співавт., 2017), «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 5: «Адміністративне право» (у співавт., 2020), «Правнича наука та законодавство України: європейський вектор розвитку в умовах воєнного стану: монографія» (у співавт., 2023).

Член Науково-консультативної ради при Верховному Суді.

Член редакційних колегій наукового юридичного журналу «Вісник Національної академії правових наук України», наукових видань «Велика українська юридична енциклопедія», «Проблеми законності».

Заслужений діяч науки і техніки України (2013). Відзначений Грамотою Міністерства внутрішніх справ України (2018), Грамотою Департаменту освіти та науки Харківської обласної державної адміністрації (2019).

Поділитися: