Музика Анатолій Ананійович

Член-кореспондент НАПрН України

Відділення кримінально-правових наук

Народився 2 січня 1952 р. в селі Водяники Звенигородського району Черкаської області. У 1977 р. закінчив юридичний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка (нині – Київський національний університет імені Тараса Шевченка) за спеціальністю «правознавство». З 1974 р. по 1980 р. працював слідчим, старшим слідчим Шевченківського районного відділу внутрішніх справ м. Києва. З 1980 р. по 1983 р. навчався в ад`юнктурі Київської вищої школи МВС СРСР ім. Ф. Е. Дзержинського (нині – Національна академія внутрішніх справ). З 1984 р. по 1990 р. працював викладачем, старшим викладачем кафедри кримінального права Київської вищої школи МВС СРСР ім. Ф. Е. Дзержинського. Протягом 1991–2000 рр. займався адвокатською діяльністю. З 1998 р. по 2000 р. – старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. З серпня 2000 р. по червень 2001 р. – начальник кафедри кримінально-правових дисциплін Київського інституту внутрішніх справ. З червня 2001 р. по березень 2003 р. – проректор з наукової роботи цього ж інституту. З березня по червень 2003 р. обіймав посаду Радника Міністра внутрішніх справ України. З червня 2003 р. по квітень 2006 р. – проректор з наукової роботи Київського юридичного інституту МВС України. Упродовж 2006–2007 рр. обіймав посаду професора кафедри кримінального права та кримінології Навчально-наукового інституту підготовки кадрів громадської безпеки та психологічної служби Київського національного університету внутрішніх справ. Упродовж лютого 2007 р. – березня 2008 р. – головний науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту МВС України. З квітня по жовтень 2008 р. працював на посаді заступника Керівника Головної служби з питань правоохоронної діяльності Секретаріату Президента України. З березня 2009 р. по жовтень 2011 р. обіймав посаду заступника директора з наукової роботи Державного науково-дослідного інституту митної справи. З грудня 2012 р. по серпень 2013 р. – завідувач кафедри кримінального права і криміналістики юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. З вересня 2013 р. по серпень 2014 р. – професор кафедри публічного права юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету. З 2014 р. обіймає посаду провідного наукового співробітника науково-дослідної лабораторії кримінологічних досліджень та проблем запобігання злочинності Державного науково-дослідного інституту МВС України.

У 1984 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Принудительное лечение как уголовно-правовая мера борьбы с наркоманией (по материалам Украинской ССР)» (спеціальність 12.00.08). У 1998 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Незаконний обіг наркотичних засобів в Україні (кримінально-правове та кримінологічне дослідження)» (спеціальність 12.00.08). Вчене звання професора присвоєно у 2002 р. У 2017 р. обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України.

Основні напрями наукової діяльності – проблеми української кримінально-правової політики, кримінальної відповідальності за злочини, пов`язані з наркотичними засобами, за «комп`ютерні» злочини, а також інститути і теоретичні проблеми кримінального права (зокрема, покарання та його застосування, амністія та помилування, примусове лікування, предмет злочину, місце вчинення злочину, причинність у правознавстві). Автор понад 300 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Деятельность органов внутренних дел по применению принудительного лечения алкоголиков и наркоманов (уголовно-правовые и организационные аспекты)» (1987), «Уголовно-правовая борьба с наркоманией» (у співавт., 1988), «Примусові заходи медичного і виховного характеру» (1997), «Відповідальність за злочини у сфері обігу наркотичних засобів» (1998), «Юридична енциклопедія: у 6 т.» (у співавт., 1998–2004), «Законодавство України про кримінальну відповідальність за «комп`ютерні» злочини: науково-практичний коментар і шляхи вдосконалення» (у співавт., 2005), «Амністія та помилування в Україні» (у співавт., 2007), «Великий енциклопедичний юридичний словник» (у співавт., 2007, 2012), «Причинная связь: уголовно-правовой очерк» (у співавт., 2009), «Кримінальне право України: Загальна частина: підручник» (у співавт., 5 видань упродовж 2002–2009), «Покарання за незаконний обіг наркотичних засобів» (у співавт., 2010), «Предмет злочину: теоретичні основи пізнання» (у співавт., 2011), «Кримінальна відповідальність за контрабанду: національний та міжнародний досвід» (у співавт., 2011), «Покарання та його застосування за злочини проти здоров`я населення» (у співавт., 2012), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 5: Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку» (у співавт., 2013 (укр.), 2018 (англ.)), «Злочини проти здоров’я населення: кримінологічна характеристика, аналіз складів злочинів, призначення покарання» (у співавт., 2013), «Неправомерный доступ к компьютерной информации: уголовно-правовое исследование» (у співавт., 2015), «Энциклопедия уголовного права. Т. 25: Преступления в сфере компьютерной информации» (у співавт., 2017), «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 17: «Кримінальне право» (у співавт., 2017), «Правові висновки Верховного Суду України щодо застосування норм кримінального права (2011 – 2017 роки)» (у співавт., 2018), «Кримінально-виконавче право України: підручник: у 2-х т.» (у співавт., 2018), «Інститут помилування в Україні та світі» (у співавт., 2018), ««Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України» (у співавт., 11 видань упродовж 2001–2019)», «Каузальність і кримінальний закон в аспекті правового прагматизму» (у співавт., 2023), «Місце вчинення злочину: кримінально-правова концепція» (у співавт., 2023).

Заступник головного редактора наукового видання «Наука і правоохорона», член редакційної ради журналу «Право України», редакційної колегії журналу «Вісник Пенітенціарної асоціації України». Упродовж 2011–2016 рр. – член Науково-консультативної ради при Верховному Суді України. З 30 грудня 2021 р. – член Науково-консультативної ради при Голові Верховної Ради України (керівник Робочої групи за напрямом «Кримінальне законодавство. Кримінальне процесуальне законодавство»).

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.236.02 в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Член громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального права». Державний службовець третього рангу.

Заслужений діяч науки і техніки України (2018).

Поділитися: