Відділення державно-правових наук
і міжнародного права НАПрН України

Відділення проводить дослідження з таких основних проблем: становлення конституціоналізму в Україні; теорія конституції; державно-правові конфлікти; функціонування конституційної юстиції в Україні; проблеми місцевого самоврядування, становлення і розвиток комунального права в Україні; конституційно-правові проблеми безпосередньої демократії в Україні; система органів державної влади; питання українського парламентаризму; організаційно-правові засади та функціонування системи органів виконавчої влади в Україні; застосування норм міжнародного права у внутрішньому правопорядку та інші.

Керівництво Відділення

Барабаш Юрій Григорович

Академік-секретар відділення державно-правових наук і міжнародного права, член-кореспондент НАПрН України, член президії НАПрН України

Буханевич Олександр Миколайович

Заступник академіка-секретаря відділення державно-правових наук і міжнародного права, член-кореспондент НАПрН України, член президії НАПрН України

Коломоєць Тетяна Олександрівна

Вчений секретар відділення державно-правових наук і міжнародного права, член-кореспондент НАПрН України

Дійсні члени (академіки) Відділення

Бандурка Олександр Маркович

Перший віцепрезидент НАПрН України, дійсний член (академік) НАПрН України, член президії НАПрН України

Ківалов Сергій Васильович

Керівник Південного регіонального наукового центру НАПрН України, дійсний член (академік) НАПрН України та НАПН України, член президії НАПрН України

Кучерявенко Микола Петрович

Дійсний член (академік) НАПрН України

Пилипчук Володимир Григорович

Директор Державної наукової установи «Інститут інформації, безпеки і права НАПрН України», дійсний член (академік) НАПрН України

Селіванов Анатолій Олександрович

Дійсний член (академік) НАПрН України

Селівон Микола Федосович

Дійсний член (академік) НАПрН України

Сіренко Василь Федорович

Дійсний член (академік) НАПрН України, член-кореспондент НАН України

Скрипнюк Олександр Васильович

Віцепрезидент НАПрН України, дійсний член (академік) НАПрН України, член президії НАПрН України

Члени-кореспонденти Відділення

Андрійко Ольга Федорівна

Член-кореспондент НАПрН України

Буроменський Михайло Всеволодович

Член-кореспондент НАПрН України

Гаращук Володимир Миколайович

Член-кореспондент НАПрН України

Головатий Сергій Петрович

Член-кореспондент НАПрН України

Колісник Віктор Павлович

Член-кореспондент НАПрН України

Кресіна Ірина Олексіївна

Член-кореспондент НАПрН України

Криницький Ігор Євгенович

Член-кореспондент НАПрН України

Кубко Євген Борисович

Член-кореспондент НАПрН України

Кузніченко Сергій Олександрович

Член-кореспондент НАПрН України

Мироненко Наталія Михайлівна

Заступник директора Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України з наукової роботи, член-кореспондент НАПрН України

Мурашин Геннадій Олександрович

Член-кореспондент НАПрН України

Настюк Василь Якович

Член-кореспондент НАПрН України

Олефір Віктор Іванович

Член-кореспондент НАПрН України

Серьогіна Світлана Григорівна

Директор Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, член-кореспондент НАПрН України

Сокуренко Валерій Васильович

Член-кореспондент НАПрН України

Стеценко Семен Григорович

Член-кореспондент НАПрН України

Іноземні члени Відділення

Керікмяе Танел

Іноземний член НАПрН України

Кестнер Карл-Герман

Іноземний член НАПрН України