Боднар Тетяна Валеріївна

Член-кореспондент НАПрН України

Відділення цивільно-правових наук

Народилась 24 червня 1962 р. у смт. Нова Ушиця Новоушицького району Хмельницької області. У 1984 р. закінчила з відзнакою юридичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині – Київський національний університет імені Тараса Шевченка). З 1984 р. по 1989 р. – помічник прокурора Московського, а згодом Шевченківського районів м. Києва. З 1989 р. по 1993 р. була викладачем основ правознавства в Київському інституті харчової промисловості. З 1993 р. і донині працює в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, де пройшла шлях від асистента до професора кафедри цивільного права.

У 1994 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Формування і реалізація господарських зв`язків в Україні в умовах переходу до ринкової економіки (цивільно-правовий аспект)» (спеціальність 12.00.03). Вчене звання доцента присвоєно у 1999 р. У 2005 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Теоретичні проблеми виконання договірних зобов`язань (цивільно-правовий аспект)» (спеціальність 12.00.03). Вчене звання професора присвоєно у 2007 р. У 2017 р. обрана членом-кореспондентом Національної академії правових наук України.

Основні напрями наукових досліджень – цивільне право, договірне право, сімейне право. Автор понад 170 наукових і навчально-методичних праць, серед яких: «Цивільне право України: підручник» (у співавт., 1997, 1999, 2002, 2003, 2004, 2005, 2010), «Зобов`язальне право: теорія та практика» (у співавт., 1999), «Право власності в Україні» (у співавт., 2000), «Виконання договірних зобов’язань» (2005), «Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2005, 2006, 2008, 2010, 2013), «Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5т. Т.3: Цивільно-правові науки. Приватне право» (у співавт., 2008 (укр.), 2011 (рос.), 2013 (англ.), «Договірне право України. Загальна частина» (у співавт., 2008), «Система органів державного управління та регулювання в сфері підприємницької діяльності» (у співавт., 2010), «Правова доктрина України: у 5 т. Т.3: Доктрина приватного права України» (у співавт., 2013 (укр.), 2017 (англ.), «Відповідальність у приватному праві» (у співавт., 2014), «Сімейне право України» (у співавт., 2016), «Договірні зобов`язання в цивільному праві (загальні положення)» (2017), «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 12: «Сімейне право» (у співавт., 2021).

Член Науково-консультативної ради при Верховному Суді. Член спеціалізованої вченої ради Д 26.001.06 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Поділитися: