Колісник Віктор Павлович

Член-кореспондент НАПрН України

Відділення державно-правових наук і міжнародного права

Народився 19 липня 1960 р. в с. Підвисоке Борівського р-ну Харківської обл. У 1985 р. закінчив Харківський юридичний інститут (нині – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого), де залишився працювати і пройшов шлях від стажиста-дослідника до професора кафедри конституційного права України. У 2001–2004 рр. – начальник Управління планування і координації правових досліджень в Україні Академії правових наук України (нині – Національна академія правових наук України). З 2004 р. і до січня 2016 р. – професор кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. З січня 2016 р. – суддя Конституційного Суду України.

У 1990 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Організаційно-правові взаємовідносини місцевих Рад народних депутатів з підприємствами (об’єднаннями) вищестоящого підпорядкування» (спеціальність 12.00.02), у 2003 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Конституційно-правові проблеми регулювання міжнаціональних відносин в Україні в умовах становлення правової держави» (спеціальність 12.00.02). Вчене звання доцента присвоєно у 1995 р., професора – у 2005 р. Обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2010 р.

Основні напрями наукової діяльності – конституційне право, конституційні засади функціонування органів державної влади, конституційний контроль, конституційно-правове регулювання міжнаціональних відносин. Автор понад 200 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Національно-етнічні відносини в Україні: теоретичні засади та конституційно-правові аспекти» (2003), «Конституція України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2003, 2011), «Конституційно-правові засади становлення української державності» (у співавт., 2003), «Правова культура в умовах становлення громадянського суспільства» (у співавт., 2007), «Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 2: Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення» (у співавт., 2008 (укр.), 2011 (рос.), 2013 (англ.), «Конституційно-правові засади взаємовідносин органів державної влади в контексті європейської інтеграції» (у співавт., 2010), «Договір як універсальна правова конструкція» (у співавт., 2012), «Конституційна юрисдикція: підручник» (у співавт., 2012), Конституция Автономной Республики Крым: научно-практический комментарий (у співавт., 2012), «Науково-практичний коментар Закону України «Про вибори народних депутатів України» (у співавт., 2012), «Демократичні засади організації та функціонування вищих органів державної влади України» (у співавт., 2013), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 2: Публічно-правова доктрина України» (у співавт., 2013 (укр.), 2016 (англ.), «Політологічний енциклопедичний словник» (у співавт., 2015), «Конституційне право України» (у співавт., 2002, 2008, 2020).

Був членом Робочої групи з розробки проекту внесення змін до Конституції України за результатами Всеукраїнського референдуму 2000 р., брав участь в експертизі проекту Конституції України 2008 р., членом Конституційної комісії (2015-2016). Брав участь у розробці проекту Закону України «Про вищу освіту».

Член редакційної ради журналу «Право України», редакційних колегій наукових видань «Державне будівництво та місцеве самоврядування», «Проблеми законності», «Вісник Конституційного Суду України».

Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2003, 2008).

Поділитися: