Устименко Володимир Анатолійович

Член-кореспондент НАН України та НАПрН України

Відділення екологічного, господарського та аграрного права

Народився 21 травня 1962 р. у с. Верхня Хава Воронезької області. У 1989 р. закінчив з відзнакою економіко-правовий факультет Донецького державного університету за спеціальністю «правознавство». З 1989 р. – аспірант Інституту економіко-правових досліджень НАН України, з 1997 р. – старший науковий співробітник. З листопада 2008 р. – заступник директора з наукової роботи, а з 2013 р. – директор Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В. К. Мамутова Національної академії наук України».

У 1995 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Правове регулювання взаємовідносин міської ради з суб’єктами підприємництва» (спеціальність 12.00.04). Вчене звання доцента присвоєно у 2002 р. У 2007 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора юридичних наук на тему: «Власність територіальної громади міста (господарсько-правові аспекти)» (спеціальність 12.00.04). Вчене звання професора присвоєно у 2011 р. Обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2013 р., членом-кореспондентом Національної академії наук України у 2018 р. З 2020 року – член Президії НАН України.

Основні напрями наукових досліджень – економічний конституціоналізм, правове забезпечення сталого розвитку, правове забезпечення економічної системи України, правовий механізм здійснення державної економічної політики, господарська компетенція органів державної влади та місцевого самоврядування, правовий режим публічної власності, методи та засоби утвердження правового господарського порядку. Опублікував понад 250 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Право та культура: теорія і практика» (у співавт., 1997), «Регіональні перспективи» (у співавт., 1999), «Социально-экономическое развитие городов промышленного региона» (у співавт., 2002), «Хозяйственное право: учебник» (у співавт., 2002), «Господарський кодекс України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2004, 2008), «Місцеве самоврядування в Україні. Проблеми та перспективи: монографія» (у співавт., 2005), «Городская собственность и городское хозяйство» (2006), «Конституційні засади економічної системи України: монографія» (у співавт., 2011), «Право комунальної власності: сучасний погляд та перспективи розвитку» (у співавт. 2013), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 4: Доктринальні проблеми екологічного, аграрного та господарського права» (у співавт. 2013 (укр.), 2017 (англ.), «Публічна власність: проблеми теорії і практики» (у співавт., 2014), «Правове забезпечення здійснення державної політики з реконструкції економіки» (у співавт., 2016), «Правове забезпечення регіоналізації державного управління економікою: теорія і практика» (у співавт., 2016), «Правові засади досягнення балансу між економічною ефективністю та соціальною справедливістю» (у співавт., 2018), «Досвід об’єднання територіальних громад на Сході України: економіко-правові аспекти» (у співавт., 2018), «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 15: «Господарське право» (у співавт., 2019), «Правове забезпечення становлення нової якості життя» (у співавт., 2019), «Господарське законодавство України: перспективи модернізації на засадах сталого розвитку» (у співавт., 2019), «Інституційно-правовий вимір участі України в європейських об’єднаннях територіального співробітництва» (у співавт., 2019), «Об’єкти екологічного і суміжних областей права: теоретичні та практичні аспекти в умовах сталого розвитку» (у співавт., 2019), «Просування поваги прав людини у сфері бізнесу в контексті імплементації цілей сталого розвитку в Україні» (у співавт., 2020), «Економіко-правове забезпечення відновлення сфери життєдіяльності міста на постконфліктних територіях» (у співавт., 2021), «Стратегія економічної безпеки України: доцільність розроблення та шляхи вирішення цієї проблеми» (у співавт., 2020), «Території пріоритетного розвитку як інструмент вирішення соціально-економічних проблем Донецької та Луганської областей» (у співавт., 2021), «Правова модель сталого розвитку України» (у співавт., 2021).

Є співавтором національних доповідей «Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів (2014), «Політика інтеграції українського суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі» (2015), «Цивілізаційний вибір України: парадигма осмислення і стратегія дії» (2016).

Голова Донецького наукового центру НАН України та МОН України, голова Наукової ради з економіко-правових проблем розвитку міст України НАН України, голова Координаційного бюро з проблем правових основ підприємницької діяльності, господарського та комерційного права Відділення екологічного, господарського та аграрного права НАПрН України. Член Комісії по роботі з науковою молоддю НАН України, Науково-видавничої ради НАН України. Заступник академіка-секретаря Відділення економіки НАН України, член бюро Відділення економіки НАН України, член бюро Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України.

Член колегій Державної аудиторської служби України, Бюро економічної безпеки України, член Науково-консультативної ради Конституційного Суду України та Науково-консультативної ради при Верховному Суді, Міжвідомчої ради з координації фундаментальних і прикладних досліджень в Україні. Брав участь у розробці проєктів законів України «Про внесення змін до Конституції України (щодо економічної системи України)», «Про місто», «Про власність», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про наукову та науково-технічну діяльність», готував зміни і доповнення до Господарського, Господарського процесуального, Цивільного, Бюджетного, Податкового кодексів України, більше 100 актів Уряду та інших підзаконних актів, Статуту НАН України.

Член Ради директорів Європейської асоціації публічного права, академік Академії економічних наук України. Голова спеціалізованої вченої ради Д 11.170.02 у Державній установі «Інститут економіко-правових досліджень імені В. К. Мамутова Національної академії наук України», був членом спеціалізованої вченої ради Д 64.086.04 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.

Головний редактор журналу «Економіка та право», член ради редакторів періодичного видання «European public Law Studies – Central and Eastern European Legal studies» – Athens, Greece, член редакційних колегій наукових журналів: «Правничий часопис Донецького університету», «Економіка України» та видання «Велика українська юридична енциклопедія».

Заслужений юрист України (2007). Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2020), нагрудним знаком Вищого господарського суду україни «За служіння закону» (2016), Орденом святого рівноапостольного князя Володимира ІІІ ступеня (2022). Відзначений Грамотою Верховної Ради України «За служіння Українському народу», Подякою Кабінету Міністрів України (2000), Подякою Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (2019), Подякою Верховного Суду (2019), почесними грамотами і подяками Київської міської ради, Київської обласної ради, Київського міського голови, Києво-Святошинської районної ради, Подякою Президента асоціації міст України, Подякою та орденом «За заслуги» Спілки юристів України.

Почесний доктор Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Поділитися: