Головкін Богдан Миколайович

Член-кореспондент НАПрН України

Відділення кримінально-правових наук

Народився 30 березня 1975 року у селі Ярошівка Катеринопільського району Черкаської області. У 1999 році з відзнакою закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого (нині – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). З 2002 р. по 2006 р. – заступник декана денного факультету № 4, а також асистент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права (за сумісництвом), 2006–2009 рр. докторант, 2009-2010 рр. – асистент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права, 2010-2011 рр. – доцент цієї кафедри, 2012 – 2015 рр. займав посаду професора кафедри, 2015-2022 рр. – завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права, з 1 липня 2022 р. – декан Факультету слідчої та детективної діяльності. Одночасно головний науковий співробітник сектору дослідження проблем злочинності та її причин Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України (за сумісництвом).

У 2003 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук «Сімейно-побутові конфлікти в системі детермінації умисних вбивств і тяжких тілесних ушкоджень» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. У 2015 р. присвоєно вчене звання доцента. У 2011 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора юридичних наук «Теоретичні та прикладні проблеми детермінації і запобігання корисливій насильницькій злочинності в Україні» за спеціальністю 12.00.08. Обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2020 р.

Основні напрями наукової діяльності – загальні проблеми кримінології, протидія різним формам і проявам злочинності, запобігання корупції, віктимологія. Опублікував понад 200 наукових та начально-методичних праць, серед яких: 7 монографій (2 одноособові, 5 у співавт.), 5 підручників (2 з грифом МОН України) (у співавт.), 7 навчальних посібників (4 з грифом МОН України) (у співавт.), «Кримінологічні проблеми умисних вбивств і тяжких тілесних ушкоджень, що вчиняються у сімейно-побутовій сфері» (2004), «Корислива насильницька злочинність в Україні: феномен, детермінація, запобігання» (2011), «Злочинність у паливно-енергетичній сфері України: кримінологічна характеристика та запобігання» (у співавт., 2013), «Правові основи запобігання та боротьби із корупцією» (2018); «Запобігання корупції» (2019); «Кримінологія» (2020); монографія «Запобігання корупції у приватному секторі» (2020); «International cooperation in the field of fighting crime: directions, levels and forms of realization» (у співавт., 2019), «Foreign experience in countering (preventing) organized crime in the financial system: special law enforcement bodies and strategic priorities» (у співавт., 2019), «Сriteria and basic signs of the lawful protection of the person’s interests from socially dangerous encroachment as a factor, which excludes criminality of an act: international experience» (у співавт., 2020), «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 18: «Кримінологія. Кримінально-виконавче право» (у співав., 2019), «Правова наука України: сучасний стан, виклики та перспективи розвитку: монографія» (у співавт., 2021), «Кримінальна політика у сфері покарань» (у співавт., 2022).

Керівник робочої групи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого по проекту «CRIMHUM» «Модернізація магістерських програм для майбутніх суддів, прокурорів, слідчих з урахуванням європейських стандартів з прав людини», що реалізується в рамках міжнародної програми (Erasmus+). З 2017 по 2021 рр. – координатор і модератор тематичних панельних дискусій I, II, III, IV, V Харківських міжнародних юридичних форумів, привсячених протидії злочинності та корупції.

Головний редактор збірника наукових праць «Вісник асоціації кримінального права України», член редакційної колегії збірника «Питання боротьби із злочинністю», «Теорія і практика правознавства». Заступник голови Координаційного бюро з проблем кримінології відділення кримінально-правових наук Національної академії правових наук України.

Член Наукової ради Міністерства внутрішніх справ України та Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань.

Відзначений почесною грамотою Харківської обласної державної адміністрації (2019 р.), грамотою Харківської обласної ради (2019 р.), грамотою Служби безпеки України (2019 р.), Грамотою Верховної Ради України (2021 р.).

Поділитися: