Внутрішній аудит
Національної академії правових наук України

Внутрішній аудитор Національної академії правових наук України входить до її складу та безпосередньо підпорядкований і підзвітний президенту Національної академії правових наук України. Він організаційно та функціонально незалежний від втручання третіх осіб, що забезпечується шляхом: затвердження президентом НАПрН України його Положення, Стратегічних та Операційних планів діяльності з внутрішнього аудиту; інформування внутрішнім аудитором президента Академії про стан виконання Стратегічних та Операційних планів діяльності з внутрішнього аудиту та інших завдань, а також про наявність обмежень в проведенні внутрішнього аудиту чи ресурсах; недопущення виконання аудитором функцій, не пов’язаних із здійсненням внутрішнього аудиту.

Внутрішній аудитор в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє із структурними підрозділами Академії, іншими державними органами, підприємствами, установами та організаціями з питань проведення внутрішнього аудиту. Основним завданням внутрішнього аудитора є надання президенту Академії об’єктивних і незалежних висновків та рекомендацій щодо: функціонування системи внутрішнього контролю в Академії та її удосконалення; удосконалення системи управління в Академії, її структурних підрозділах; запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів; запобігання у виникненні помилок чи інших недоліків у діяльності структурних підрозділів Академії.

План діяльності НАПрН України з внутрішнього аудиту
на 2024-2026 роки

1. План дільності НАПрН України з внутрішнього аудиту на 2024 – 2026 роки

План діяльності НАПрН України з внутрішнього аудиту
на 2023-2025 роки

1. План дільності НАПрН України з внутрішнього аудиту на 2023 – 2025 роки

Операційний план діяльності НАПрН України
з внутрішнього аудиту на 2022 рік

1. Операційний план діяльності НАПрН України з внутрішнього аудиту на 2022 рік

Стратегічний план діяльності НАПрН України
з внутрішнього аудиту на 2022-2024 роки

1. Стратегічний план діяльності НАПрН України з внутрішнього аудиту на 2022-2024 роки

Операційний план діяльності НАПрН України
з внутрішнього аудиту на 2021 рік

1. Операційний план діяльності НАПрН України з внутрішнього аудиту на 2021 рік

Операційний план діяльності НАПрН України
з внутрішнього аудиту на 2020 рік

1. Операційний план діяльності НАПрН України з внутрішнього аудиту на 2020 рік

Операційний план діяльності НАПрН України
з внутрішнього аудиту на 2019 рік

1. Операційний план діяльності НАПрН України з внутрішнього аудиту на 2019 рік

Стратегічний план діяльності НАПрН України
з внутрішнього аудиту на 2019-2021 роки

1. Стратегічний план діяльності НАПрН України з внутрішнього аудиту на 2019-2021 роки