До персонального складу Національної академії правових наук України входять дійсні члени (академіки), члени-кореспонденти та іноземні члени, які обираються згідно зі Статутом. На сьогодні, відповідно до Указу Президента України від 19 червня 2013 року № 337/2013, загальна чисельність членів Академії складає: 53 дійсні члени (академіки) та 93 члени-кореспонденти.

Дійсними членами (академіками) НАПрН України обираються її члени-кореспонденти, дійсні члени (академіки) і члени-кореспонденти Національної академії наук України та інших національних галузевих академій наук, які створили визнані вітчизняною та світовою науковою спільнотою наукові школи, запропонували підхід до розв’язання наукових проблем у галузі держави і права, що мають велике теоретичне чи практичне значення, проводять активну наукову та громадську діяльність.

На сьогодні до складу Академії входить 43 дійсних членів (академіків)

 1. Андрейцев Володимир Іванович
 2. Бандурка Олександр Маркович
 3. Баулін Юрій Васильович
 4. Бобкова Антоніна Григоріївна
 5. Борисов Вячеслав Іванович
 6. Гавриш Степан Богданович
 7. Гетьман Анатолій Павлович
 8. Гуторова Наталія Олександрівна
 9. Єрмолаєв Віктор Миколайович
 10. Журавель Володимир Андрійович
 11. Журавський Віталій Станіславович
 12. Зайчук Олег Володимирович
 13. Іншин Микола Іванович
 14. Ківалов Сергій Васильович
 15. Комаров Вячеслав Васильович
 16. Копиленко Олександр Любимович
 17. Костенко Олександр Миколайович
 18. Костицький Василь Васильович
 19. Костицький Михайло Васильович
 20. Кохановська Олена Велеонінівна
 21. Крупчан Олександр Дмитрович
 22. Кузнєцова Наталія Семенівна
 23. Кучерявенко Микола Петрович
 24. Литвин Володимир Михайлович
 25. Майданик Роман Андрійович
 26. Малишева Наталія Рафаелівна
 27. Нор Василь Тимофійович
 28. Оніщенко Наталія Миколаївна
 29. Орлюк Олена Павлівна
 30. Петришин Олександр Віталійович
 31. Пилипчук Володимир Григорович
 32. Прилипко Сергій Миколайович
 33. Святоцький Олександр Дмитрович
 34. Селіванов Анатолій Олександрович
 35. Селівон Микола Федосович
 36. Сіренко Василь Федорович
 37. Скрипнюк Олександр Васильович
 38. Стефанчук Руслан Олексійович
 39. Тихий Володимир Павлович
 40. Шакун Василь Іванович
 41. Шемшученко Юрій Сергійович
 42. Шепітько Валерій Юрійович
 43. Щербина Валентин Степанович