Гусаров Костянтин Володимирович

Член-кореспондент НАПрН України

Відділення цивільно-правових наук

Народився 21 вересня 1975 р. у м. Донецьку. У 1997 році закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «правознавство» (нині – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). У 2000 р. закінчив аспірантуру кафедри цивільного процесу Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. З жовтня 2000 р. по вереснь 2003 р. – асистент кафедри цивільного процесу, з вересня 2003 р. по серпень 2006 р. – доцент, з вересня 2006 р. по вересень 2009 р. докторант, з вересня 2009 р. по листопад 2012 р. – доцент, з листопада 2012 р. по грудень 2015 р. – професор, з грудня 2015 р. – завідувач кафедри цивільного процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. З липня 2022 р. – завідувач кафедри цивільної юстиції та адвокатури університету.

У 2000 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук на тему «Проблеми цивільної процесуальної правосуб’єктності» (спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право). У 2011 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора юридичних наук на тему «Інстанційний перегляд судових рішень у цивільному судочинстві» (спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право). Вчене звання доцента присвоєне у 2005 р., професора кафедри цивільного процесу – у 2014 р. Обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2020 р.

Основними напрямками наукових досліджень є дослідження правового статусу суб’єктів цивільного процесуального права та проблеми перегляду судових рішень у судах апеляційної та касаційної інстанцій, загальні питання цивільного процесу. Опублікував 180 наукових та навчально-методичних праць, серед них «Перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядках: монографія» (2010), «Проблемы науки гражданского процессуального права» (у свівавт., 2002), «Проблеми теорії та практики цивільного судочинства: монографія» (у свівавт., 2008), «Приватноправові механізми здійснення та захисту суб’єктивних прав фізичних та юридичних осіб: монографія» (у свівавт. 2013), «Правова доктрина України: у 5 т. Т.3: Доктрина приватного права України» (у співавт., 2013 (укр.), 2017 (англ.), «Теорія і практика конституціоналізації нового законодавства України: монографія» (у співавт., 2013), «Цивільне судочинство України: основні засади та інститути: монографія» (у свівавт., 2016), «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 12: «Сімейне право» (у співавт., 2021).

Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, входить до складу спеціалізованих вчених рад Д 64.086.02 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого (вчений секретар) та Д 64.051.28 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна.

Помічник-консультант народного депутата України ІХ скликання. Член Науково-консультативної ради при Верховному Суді, входить до складу робочої групи при Голові Верховної Ради України по вдосконаленню національного законодавства. Член редакційної колегії наукового юридичного журналу «Вісник Національної академії правових наук України», редакційних колегій наукових видань «Проблеми законності», «Теорія і практика правознавства».

Відзначений подякою голови Харківської обласної ради (2016). Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2008).

Поділитися: