Буханевич Олександр Миколайович

Заступник академіка-секретаря відділення державно-правових наук і міжнародного права, член-кореспондент НАПрН України, член президії НАПрН України

Відділення державно-правових наук і міжнародного права

Народився 25 лютого 1977 р. в селі Печанівка Дзержинського (нині Романівського) району Житомирської області. У 1999 р. з відзнакою закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство» та у 2004 р. Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу за спеціальністю «Облік і аудит». У 1999 р. розпочав свою трудову діяльність з посади старшого слідчого прокуратури м. Житомир. З 2000 по 2004 рр. працював в Національному університеті «Острозька академія», де займав посади викладача кафедри спеціальних юридичних дисциплін та заступника декана правничого факультету. З лютого по грудень 2004 р. – Голова Правління Хмельницької регіональної правозахисної громадської організації «Народна довіра». З 2004 по 2005 рр. – секретар Нетішинської міської ради. У квітні 2005 р. призначений на посаду керівника апарату Хмельницької обласної державної адміністрації. Указом Президента України від 27 липня 2006 р. № 651/2006 призначений на посаду голови Хмельницької обласної державної адміністрації, де працював до листопада 2007 р., ставши наймолодшим керівником області в історії незалежної України. Указом Президента України від 16 травня 2007 р. № 416/2007 присвоєно другий ранг державного службовця. З травня по листопад 2007 р. – член Ради національної безпеки і оборони України. У березні 2008 р. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 березня 2008 р. № 398-р призначений на посаду першого заступника Голови Державної податкової адміністрації України, де пропрацював до березня 2010 р. Указом Президента України від 20 серпня 2009 р. присвоєно спеціальне звання державного радника податкової служби другого рангу. З квітня 2010 р. по липень 2012 р. – професор кафедри господарсько-правових дисциплін Національного університету державної податкової служби України (в 2009 та 2013 рр. працював на цій посаді за сумісництвом). З грудня 2013 р. по листопад 2014 р. керівник секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. З березня 2016 р. перебував на посадах професора та завідувача кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова. З грудня 2017 р. по серпень 2020 р. – Голова вченої ради Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова. З липня 2020 р. по червень 2021 р. – керівник служби Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. З червня 2021 р. професор кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова. Радник Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Одночасно з 2018 р. очолює Навчально-наукову лабораторію дослідження проблем публічного адміністрування та децентралізації влади Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України.

У 2009 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Адміністративно-правове забезпечення житлово-комунального господарства в Україні» (спеціальність 12.00.07); у 2016 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Теоретико-правові та праксеологічні засади надання адміністративних послуг в Україні» (спеціальність 12.00.07). Вчене звання доцента присвоєно у 2010 р., професора – у 2019 р. Обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2020 р. З червня 2023 р. – заступник академіка-секретаря відділення державно-правових наук і міжнародного права НАПрН України.

Основні напрями наукових досліджень – теорія держави і права, конституційне право, адміністративне право, фінансове право, державне управління. Опублікував понад 100 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Правові основи захисту прав і законних інтересів платників податків в адміністративному порядку: навчальний посібник для вузів» (у співавт., 2010), «Адміністративні послуги в Україні: теорія та практика реалізації: монографія» (2015), «Адміністративні послуги в Україні: засади надання та шляхи вдосконалення: монографія» (2017), «Публічна влада в Україні: проблемні аспекти та шляхи вдосконалення: монографія» (у співавт., 2018), «Адміністративне право України. Повний курс: підручник » (у співавт., 2018), «Настільна книга старости об’єднаної територіальної громади: посібник» (у співавт., 2018), «Адміністративно-правове регулювання доступу до публічної інформації в судових органах: монографія» (у співавт., 2019), «Муніципальне право України»: навчальний посібник» (у співавт., 2019), «Адміністративне право України. Повний курс»: підручник (у співавт., 2020), «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 5: «Адміністративне право» (у співавт., 2020), «Правова наука України: сучасний стан, виклики та перспективи розвитку: монографія» (у співавт., 2021).

Голова редакційної колегії журналу «Інформація і право»; член редколегій наукових видань «Вісник Національної академії правових наук України», «Державне будівництво та місцеве самоврядування», «Університетські наукові записки», «Наука і правоохорона».

Заслужений юрист України (2017). Відзначений Грамотою Верховної Ради України (2019), Почесною грамотою Національної академії правових наук України (2019), відзнакою Державної митної служби України – нагрудним знаком «За сприяння митним органам України» (2008), відзнакою Державної податкової адміністрації України – нагрудним знаком «Почесна відзнака Державної податкової служби України» (2009 ), відзнакою Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – нагрудним знаком «Правосуддя і справедливість» (2014). Нагороджений найвищими відомчими відзнаками Міністерства надзвичайних ситуацій України, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України.

Поділитися: