Кулинич Павло Федотович

Член-кореспондент НАПрН України

Відділення екологічного, господарського та аграрного права

Народився 1 січня 1956 р. в місті Шпола Черкаської області. У 1980 р. закінчив юридичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині – Київський національний університет імені Тараса Шевченка). З 1980 року працює в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України на таких посадах: стажист дослідник (1980–1982 рр.), молодший науковий працівник (1982–1986 рр.), науковий працівник (1986–1988 рр.), старший науковий працівник (1988–2012 рр.), провідний науковий працівник (2012–2014 рр.), завідувач відділу (2014-2016 рр.), з 2016 р. – завідувач сектору.

У 1985 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Правове забезпечення раціонального використання меліорованих земель (на матеріалах Української РСР)» (спеціальність 12.00.06). Вчене звання старшого наукового співробітника присвоєно у 1991 р. У 2012 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Правові проблеми охорони і використання земель сільськогосподарського призначення в Україні» (спеціальність 12.00.06). Вчене звання професора присвоєно у 2014 р. У 2017 р. обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України.

Основні напрями наукових досліджень – проблеми розвитку земельного, аграрного та екологічного права України. Автор понад 600 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Правовий статус РАПО» (1986), «Рациональное использование мелиорованных земель: вопросы правового обеспечения» (1987), «Природа и закон» (у співавт., 1991), «Агропромисловий комплекс: правові питання» (1992), «Правовое регулирование развития АПК Украины» (у співавт 1993), «Аграрне законодавство України: проблеми ефективності» (у співавт 1998), «Проблеми права власності та господарювання у сільському господарстві» (у співавт 2001), «Державотворення і правотворення в Україні» (у співавт 2001), «Організаційно-правові питання аграрної реформи в Україні» (у співавт 2003), «Організаційно-правові засади розвитку аграрного і земельного ринків в Україні» (у співавт 2006), «Аграрна реформа в Україні (соціологічна діагностика)» (у співавт 2007), «Інвестиційна діяльність у сільському господарстві: правові аспекти» (у співавт 2008), «Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 4: Методологічні засади розвитку екологічного, земельного, аграрного та господарського права» (у співавт., 2008 (укр.), 2011 (рос.), 2013 (англ.), «Земельне право України: підручник» (у співавт., 2008), «Правові засади інноваційного розвитку в сільському господарстві України: монографія» (у співавт., 2010), «Правові проблеми охорони та використання земель сільськогосподарського призначення в Україні» (2011), «Проблеми розвитку аграрного та земельного права України» (у співавт., 2013), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 4: Доктринальні проблеми екологічного, земельного, аграрного та господарського права» (у співавт., 2013 (укр.), 2017 (англ.), «Правові проблеми публічно-приватного партнерства в аграрних та земельних відносинах» (2015), «Становлення і розвиток земельного законодавства України у ХХ – на початку ХХІ століття: науково-практичний посібник для суддів» (у співавт., 2018), «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 16 : «Земельне та аграрне право» (у співавт., 2019), «Децентралізація влади в Україні та розвиток екологічних і природоресурсних правовідносин» (у співавт. 2019), «Органічне сільськогосподарське виробництво в Україні: правові засади ведення» (у співавт., 2020), «Земельна реформа в Україні: правові проблеми» (2021), «Фермерські господарства як учасники цивільних та земельних правовідносин: за матеріалами судової практики» (у співавт., 2022).

З 1997 р. по 2006 р. був позаштатним консультантом Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин. Брав участь у підготовці Земельного кодексу України, особисто розробив проекти законів України «Про фермерське господарство», «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», «Про захист конституційних прав громадян на землю». У складі робочих груп Держкомзему України, Міністерства аграрної політики та продовольства України та Міністерства юстиції України брав участь у підготовці проектів законів України «Про особисте селянське господарство», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень», «Про охорону земель», «Про розмежування земель державної та комунальної власності», «Про державний земельний кадастр», «Про ринок земель», «Про обіг земель сільськогосподарського призначення».

У 2019 році працював у складі створеної при Комітеті з питань аграрної політики та земельних відносин Верховної Ради України робочої групи експертів з підготовки пакету законопроектів про земельну реформу, які були прийняті Верховною Радою України у 2020-2021 рр. Зокрема, до цього пакету входять закони України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо продажу земельних ділянок та набуття права користування ними через електронні аукціони», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» та «Про національну інфраструктуру геопросторових даних».

Член спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій Д 26.236.02 при Інституті держави і права НАН України.

Науковий експерт секції 18 «Право» Науково-експертної ради Міністерства освіти і науки України.

Член Науково-консультативних рад Конституційного Суду України та при Верховному Суді. Член редакційної ради журналів «Право України», «Правова держава», «Держава і право», «Часопис Київського університету права».

Відзначений Почесною грамотою Верховної Ради України (2009), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2013). Лауреат премії імені Ярослава Мудрого (2003, 2009). Лауреат премії НАН України імені М. П. Василенка (2006). Заслужений діяч науки і техніки України (2019).

Поділитися: