Подцерковний Олег Петрович

Член-кореспондент НАПрН України

Відділення екологічного, господарського та аграрного права

Народився 27 травня 1973 р. в м. Рівне. У 1995 р. закінчив Одеський державний університет імені І. І. Мечникова за спеціальністю «правознавство». В Одеському державному університеті імені І. І. Мечникова де пройшов шлях від аспіранта, старшого викладача до доцента кафедри адміністративного та підприємницького права. З 2008 р. по теперішній час – завідувач кафедри господарського права і процесу Національного університету «Одеська юридична академія». Одночасно – арбітр, член Президії Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України (з 2012 р.).

Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук у 1999 р. на тему: «Організаційно-правові основи розрахункових відносин у господарському комплексі України» (спеціальність 12.00.04). Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук захистив у 2007 р. на тему: «Грошові зобов’язання учасників господарських відносин» (спеціальність 12.00.04.). Вчене звання доцента присвоєно у 2003 р., професора – у 2010 р. Обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2010 р.

Основні напрями наукових досліджень – господарське право, господарсько-процесуальне право. Автор понад 320 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Денежные обязательства и расчетные правоотношения в Украине: монографія» (2005), «Грошові зобо’язання господарського характеру: проблеми теорії і практики : монографія» (2006), «Введение в украинское право» (у співавт., 2009, 2016), «Господарське право: підручник» (у співавт., 2010, 2011, 2018), «Державна підтримка розвитку морегосподарського комплексу України (організаційні та правові аспекти) : монографія» (у співавт., 2014), «Правові засоби стимулювання інноваційного розвитку України в умовах євроінтеграції : монографія», (у співавт, 2015), «Економіко-правові засоби стимулювання експорту в Україні на євроорієнтованих засадах: монография» (у співавт., 2017), «Господарське процесуальне право: підручник» (у співавт., 2012), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 2: Публічно-правова доктрина України» (у співавт., 2013 (укр.), 2016 (англ.), «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 15: «Господарське право» (у співавт., 2019), «Проблеми здійснення та захисту цивільних прав в умовах воєнного стану: монографія» (у співавт., 2019), «Competition and Intellectual Property Law in Ukraine» (у співавт., 2023).

Член Науково-консультативної ради при Верховному Суді. Брав участь у роботі Конституційної комісії з розроблення законопроекту «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)».

Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 41.086.04 в Національному університеті «Одеська юридична академія».

Член редакційної ради журналу «Право України», збірників наукових праць «Вісник Південного регіонального центру НАПрН України», «Економічна теорія та право». Член координаційного бюро з проблем правових основ підприємницької діяльності, господарського та комерційного права відділення екологічного, господарського та аграрного права НАПрН України.

Відзначений Почесною грамотою Верховного Суду України (2011), Почесною грамотою Міністерства освіти та науки України (2011).

Поділитися: