Відділення кримінально-правових наук
НАПрН України

Відділення проводить дослідження проблем вдосконалення кримінального законодавства, приведення його у відповідність до міжнародних зобов’язань України, удосконалення практики застосування чинного кримінального законодавства, проблем злочинності в сфері економічних відносин і боротьби з тероризмом, проблем теорії кримінально-виконавчого права, проблем імплементації міжнародних стандартів у діяльність органів та установ виконання покарань, питань реформування кримінально-виконавчої системи країни.

Керівництво Відділення

Баулін Юрій Васильович

Академік-секретар відділення кримінально-правових наук, дійсний член (академік) НАПрН України, член президії НАПрН України

Шепітько Валерій Юрійович

Заступник академіка-секретаря відділення кримінально-правових наук, дійсний член (академік) НАПрН України

Капліна Оксана Володимирівна

Вчений секретар відділення кримінально-правових наук, член-кореспондент НАПрН України

Дійсні члени (академіки) Відділення

Борисов Вячеслав Іванович

Радник при дирекції Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, почесний директор Інституту, дійсний член (академік) НАПрН України

Гавриш Степан Богданович

Дійсний член (академік) НАПрН України

Гуторова Наталія Олександрівна

Дійсний член (академік) НАПрН України

Журавель Володимир Андрійович

Президент НАПрН України, дійсний член (академік) НАПрН України, член президії НАПрН України

Костенко Олександр Миколайович

Дійсний член (академік) НАПрН України

Нор Василь Тимофійович

Дійсний член (академік) НАПрН України

Тихий Володимир Павлович

Радник президії НАПрН України, дійсний член (академік) НАПрН України, член президії НАПрН України

Шакун Василь Іванович

Дійсний член (академік) НАПрН України

Члени-кореспонденти Відділення

Аленін Юрій Павлович

Член-кореспондент НАПрН України

Варфоломеєва Тетяна Вікторівна

Член-кореспондент НАПрН України

Голіна Володимир Васильович

Член-кореспондент НАПрН України

Головкін Богдан Миколайович

Член-кореспондент НАПрН України

Городовенко Віктор Валентинович

Член-кореспондент НАПрН України

Грищук Віктор Климович

Керівник Західного регіонального наукового центру НАПрН України, член-кореспондент НАПрН України, член президії НАПрН України

Гусаров Сергій Миколайович

Член-кореспондент НАПрН України

Дрьомін Віктор Миколайович

Член-кореспондент НАПрН України

Коваленко Валентин Васильович

Член-кореспондент НАПрН України

Маляренко Василь Тимофійович

Член-кореспондент НАПрН України

Музика Анатолій Ананійович

Член-кореспондент НАПрН України

Навроцький Вячеслав Олександрович

Член-кореспондент НАПрН України

Стрельцов Євген Львович

Член-кореспондент НАПрН України

Тіщенко Валерій Володимирович

Член-кореспондент НАПрН України

Туляков Вячеслав Олексійович

Член-кореспондент НАПрН України

Фріс Павло Львович

Член-кореспондент НАПрН України

Шумило Микола Єгорович

Член-кореспондент НАПрН України

Щур Богдан Володимирович

Член-кореспондент НАПрН України

Іноземні члени Відділення

Піскорський Юстин

Іноземний член НАПрН України