Донецький регіональний науковий центр НАПрН України

З метою координації діяльності наукових установ НАПрН України та закладів вищої освіти юридичного профілю у розробленні наукових проблем, що мають важливе значення для розвитку відповідних регіонів, а також для надання практичної допомоги місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам і судам створюються регіональні наукові центри НАПрН України.

НАПрН України може спільно з центральними органами виконавчої влади та за участю або за погодженням з відповідними місцевими органами виконавчої влади створювати галузеві регіональні наукові центри.

Донецький регіональний науковий центр НАПрН України діє на основі Положення про регіональний науковий центр, яке затверджено президією НАПрН України. Діяльність Донецького регіонального наукового центру поширюється на Східний регіон України, що включає Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Луганську області.

Керівництво Донецького регіонального наукового центру

Бобкова Антоніна Григоріївна

Керівник Донецького регіонального наукового центру НАПрН України, дійсний член (академік) НАПрН України, член президії НАПрН України

Про Донецький регіональний науковий центр

Донецький регіональний науковий центр створено на підставі постанови президії Національної академії правових наук України від 30 червня 2009 року № 66/2. Діяльність Донецького регіонального наукового центру Національної академії правових наук України поширюється на Східний регіон України, що включає Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Луганську області.

З метою здійснення покладених на Донецький регіональний науковий центр завдань у його складі створено Науково-координаційну раду. У роботі Науково-координаційної ради беруть участь провідні вчені, які здійснюють наукові дослідження, займаються педагогічною діяльністю і працюють у наукових установах і навчальних закладах Східного регіону України.

Правові дослідження наразі здійснюються в Інституті економіко-правових досліджень НАН України, Донецькому національному університеті імені Василя Стуса, Донецькому юридичному інституті МВС України (Донецька область); Дніпровському національному університет ім. О. Гончара, Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ, Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка», Дніпропетровському гуманітарному університеті, Університеті митної справи та фінансів (Дніпропетровська область); Запорізькому національному університеті, Класичному приватному університеті, Бердянському інституты державного та муніципального управління Класичного приватного університету, (Запорізька область); Луганському державному університеті внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка (Луганська область). При проведенні наукових заходів у Запоріжській і Дніпропетровській області використовуються ресурси навчально-наукової лабораторії дослідження проблем службового права НАПрН України (на базі Запорізького національного університету) і навчально-наукової лабораторії дослідження правового статусу внутрішньо переміщених осіб та забезпечення гендерної рівності НАПрН України (на базі Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ).

До персонального складу Науково-координаційної ради входять:
– Бобкова Антоніна Григоріївна, академік НАПрН України, професор, доктор юридичних наук, Заслужений юрист України, в.о. декана юридичного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса;
– Устименко Володимир Анатолійович, член-кореспондент НАН України та НАПрН України, професор, доктор юридичних наук, Заслужений юрист України, директор Інституту економіко-правових досліджень НАН України;
– Коломоєць Тетяна Олександрівна, член-кореспондент НАПрН України, професор, доктор юридичних наук, Заслужений юрист України, декан юридичного факультету Запорізького національного університету;
– Вітвіцький Сергій Сергійович, професор, доктор наук з державного управління, ректор Донецького юридичного інституту МВС України;
– Ніколенко Людмила Миколаївна, професор, доктор юридичних наук, завідувач кафедри юридичних дисциплін факультету № 2 Донецького юридичного інституту МВС України;
– Коваль Ірина Федорівна, доцент, доктор юридичних наук, завідувач кафедри цивільного права і процесу Донецького національного університету імені Василя Стуса;
– Захарченко Андрій Миколайович, доцент, доктор юридичних наук, професор кафедри господарського права Донецького національного університету імені Василя Стуса;
– Джабраілов Руслан Аятшахович, доцент, доктор юридичних наук, заступник директора з наукової роботи Інституту економіко-правових досліджень НАН України;
– Пирожкова Юлія Володимирівна, доцент, доктор юридичних наук, професор кафедри кримінального права та правосуддя Запорізького національного університету;
– Колпаков Валерій Костянтинович, професор, доктор юридичних наук, завідувач кафедри адміністративного та господарського права Запорізького національного університету;
– Комарницький Віталій Мар’янович, професор, доктор юридичних наук; ректор Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка;
– Карчевський Микола Віталійович, професор, доктор юридичних наук, професор кафедри кримінального права Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка;
– Нестерович Володимир Федорович, доцент, доктор юридичних наук, завідувач кафедри державно-правових дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка;
– Дудоров Олександр Олексійович, професор, доктор юридичних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблем попередження, припинення та розслідування злочинів територіальними органами Національної поліції України Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка;
– Соколенко Ольга Леонідівна, професор, доктор юридичних наук, декан юридичного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
– Бережна Катерина Вікторівна, доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри європейського та міжнародного права юридичного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
– Макушев Петро Васильович, доцент, доктор юридичних наук, декан юридичного факультету Дніпровського гуманітарного університету;
– Зельдіна Олена Романівна, професор, доктор юридичних наук, завідувач сектору проблем реалізації господарського законодавства Інституту економіко-правових досліджень НАН України;
– Коверзнев Вадим Олександрович, доцент, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник відділу проблем модернізації господарського права та законодавства Інституту економіко-правових досліджень НАН України (за сумісництвом);
– Кірін Роман Станіславович, провідний науковий співробітник відділу проблем господарсько-правового забезпечення економічної безпеки держави Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В. К. Мамутова» НАН України;
– Олюха Віталій Георгійович, провідний науковий співробітник відділу проблем господарсько-правового забезпечення економічної безпеки держави Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В. К. Мамутова» НАН України.

Донецький регіональний науковий центр НАПрНУ покликаний забезпечити підвищення ролі правової науки в розробці й реалізації ефективної регіональної політики і координацію наукових досліджень у галузі держави і права всіх установ у Східному регіоні України незалежно від відомчого підпорядкування.

Важливими напрямами в діяльності Донецького регіонального центру НАПрНУ є виконання наукових досліджень на замовлення центральних і місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також судових органів; участь у законопроектній (нормотворчій) роботі та правова експертиза законопроектів та інших актів; участь в організації і проведенні наукових заходів.

Науковці Центру безпосередньо взяли участь у формуванні та реалізації науково-технічних програм у галузі держави та права з МОН України шляхом:

– участі в роботі Акредитаційної комісії МОН України;

– участі у складі робочої групи з реформування системи вищої освіти, створеної Наказом МОН України;

– підготовки наукових висновків для МОН України щодо проекту постанови Кабінету Міністрів України, проекту наказу МОН України, проект Стратегії інноваційного розвитку України; виконання на замовлення МОН України науково-дослідної прикладної теми дослідження «Правове забезпечення розвитку екологічного підприємництва («зеленої» економіки»);

– участі у виконанні досліджень у рамках Наукового проекту для молодих вчених (МОН України із фінансуванням за рахунок Державного бюджету України) (секція – 08, тип НР) «Забезпечення ефективності та результативності реалізації положень Закону України «Про запобігання корупції»: науково-методичне обґрунтування» (із фінансуванням за рахунок Державного бюджету України).

Окрім того, активною є взаємодія співробітників Центру із органами державної влади (в тому числі судовими та правоохоронними) та місцевого самоврядування, основними формами якої є:

– участь у складі робочих груп, комісій, рад, створених такими органами для виконання конкретних завдань (МОН України, Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, Міжвідомча координаційна комісія з питань регіонального розвитку, Міністерство соціальної політики України, Міністерство молоді та спорту України);

– розробка проектів нормативно-правових актів чи експертних висновків до таких проектів за дорученням органів державної влади;

– підготовка семи висновків для Конституційного суду України;

– членство у Конституційній комісії при Президентові України;

– підготовка 19 висновків для Верховного Суду;

– підготовка висновків для Генеральної прокуратури;

– участь у роботі робочих груп органів місцевого самоврядування.

Інтеграція науки і практики знайшла також вияв у виконанні комплексних науково-дослідних робіт. Зокрема, було проведено низку ґрунтовних наукових досліджень з актуальних питань правового регулювання у рамках формування та реалізації науково-технічних програм у галузі держави та права з НАН України шляхом виконання науково-дослідної роботи за темою «Модернізація господарського законодавства як передумова сталого розвитку України», «Правове забезпечення досягнення балансу між економічною ефективністю та соціальною справедливістю», в межах цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Правове забезпечення дотримання принципу справедливості в управлінні економікою» на виконання розпорядження Президії НАН України від 10.04.2018 р. № 200, за рахунок коштів, які виділяються НАН України із загального фонду держбюджету.

Значущою у практичній площині виступає діяльність учених регіону щодо розробки законопроектів із важливих питань соціально-економічного розвитку держави. Підготовлені членами Центру законопроекти отримали схвалення з боку профільних Комітетів Верховної Ради України й використовуються в законотворчій діяльності парламенту. Зокрема, члени Центру приймали участь і розробленні семи проектів нормативно-правових актів, а саме: а) проекту закону України «Про екологічне підприємництво», Концепції розвитку екологічного підприємництва, проекту закону України «Про внесення змін і доповнень до законодавчих актів України в зв’язку з прийняттям закону України «Про екологічне підприємництво», в яких представлені напрацювання щодо правового забезпечення розвитку екологічного підприємництва в Україні. Проект направлено МОН України як замовнику на виконання відповідної науково-дослідної теми. б) проекту закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України». в) проекту закону України «Про надання державної фінансової допомоги для організації підприємницької діяльності членами малозабезпечених сімей та створення нових робочих місць»; г) проекту закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання зайнятості непрацюючих членів малозабезпечених сімейпроекту закону України про внесення змін до Митного та Податкового кодексів України щодо державній підтримки наукових досліджень»; д) проекту Постанови Кабінету Міністрів України «Питання атестації наукових працівників», що передбачає затвердження Положення про атестацію наукових працівників у нової редакції; е) нормативно-правової бази щодо криміналізації допінгу у рамках членства у складі робочої групи Міністерства молоді та спорту України.

Своєчасною є реакція Донецького регіонального центру НАПрНУ на вже розроблені законопроекти, які стосуються різних сфер економічного життя держави. Зокрема, було підготовлено низку експертних висновків на такі нормативно-правові акти і звернення: а) проект Закону України «Про деякі питання оренди цілісних майнових комплексів та нерухомого майна господарських товариств, що закріплене за ними на праві господарського відання, та об’єктів майнового комплексу Національної академії наук України та галузевих академій наук». б) проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям закону України «Про електронні довірчі послуги». в) проект Закону України «Про засади адміністративно-територіального устрою України»; г) проект Закону України «Про внесення змін до Господарського кодексу України щодо стимулювання розвитку інноваційних технологій в промисловості» (реєстр. № 8411 від 25.05.2018 р.); д) Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»; д) Закон України «Про запобігання корупції» (проект № 6740) (щодо передачі повноважень по продажу подарунку й передачі коштів до Державного бюджету України НАЗК); е) проект Наказу МОН України «Про затвердження змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 17.10.2012 № 1112» (щодо опублікування результатів дисертаційних досліджень); є) проект постанови Кабінету Міністрів України, «Деякі питання надання базового фінансування закладам вищої освіти в частині проведення ними наукової (науково-технічної) діяльності»; ж) проект наказу МОН України «Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у закладах вищої освіти»; з) проект Стратегії інноваційного розвитку України; і) проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності наукових парків» (реєстр. № 8172 від 21.03.2018 р.), к) звернення народного депутата України Ірини Луценко з приводу законодавчої ініціативи щодо автоматичного визначення частки дитини у спільному майні подружжя при розірванні шлюбу.

Загалом, за участю учених регіону було підготовлено близько 40 відгуків на законопроекти, понад 50 законопроектів і пропозицій щодо внесення змін до діючих нормативно-правових актів, близько 70 аналітичних записок і експертних висновків. Вказані матеріали було направлено до Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Конституційного суду України, Верховного Суду, профільних міністерств і державних комітетів України, а також до органів місцевого самоврядування Запорізької та Дніпропетровської областей.

Центр здійснює співробітництво з недержавними установами та організаціями. Члени Центру приймали участь у проекті Ради Європи «Сприяння захисту прав людини внутрішньо переміщених осіб в Україні», організованому НАПрН України і такими недержавними організаціями як Міжнародна фундація виборчих систем (IFES), Управління Верховного Комісара ООН з питань захисту прав біженців, Громадська організація українців Словаччини SME SPOLU за підтримки SlovakAid. Центр співпрацював із ВГО «Європейський центр верховенства права», спільно із якою проведиться щорічний Всеукраїнський конкурс молодих вчених на кращу наукову роботу з проблем службового права. Спільно із Програмою Агентства США з міжнародного розвитку USAID «Нове правосуддя» впроваджено у навчальний процес закладів вищої освіти регіонів онлайн моделі з етики та доброчесності за підсумками участі у міжнародних семінарах-практикумах. В рамках Програми Національного публічного адміністрування та європейської інтеграції Є.Моне (Програма Проектів Жана Моне) співробітники Центру беруть участь у міжнародних науково-практичних конференціях за кордоном.

Важливо відзначити і те, що за участю представників Донецького регіонального центру НАПрНУ та за його організаційної підтримки відбулися визначні наукові заходи у форматі міжнародних і всеукраїнських конференцій, а також «круглих столів».

Серед них наукові заходи, що були організовані та проведені Центром: Всеукраїнська науково-практична конференція «Юридична наука і освіта у сучасних умовах: стан і перспективи розвитку» (18 травня 2018 р., м. Вінниця), співорганізаторами якої виступили Донецький національний університет імені Василя Стуса МОН України, Інститут економіко-правових досліджень НАН України, також Міжнародний «круглий стіл» на тему «Корупційні ризики у публічній службі: компаративно-правовий аналіз досвіду країн Східної та Західної традицій права», (23- 26 березня 2018 р., м. Запоріжжя), Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми запобігання корупції в органах публічної влади в Україні в умовах євроінтеграції» (11 квітня 2018 р., м. Запоріжжя), І міжнародна науково-практична конференція «Публічна служба і адміністративне судочинство: здобутки і виклики» (5-6 липня 2018 р., м. Київ), Міжнародний «круглий стіл» на тему «Протидія корупції у галузі публічно-правових відносин: досвід України та Республіки Польща» (14 вересня 2019 р., м. Запоріжжя – Вроцлав – Київ), Міжнародний «круглий стіл» на тему «Гендерні особливості корупції у публічній службі» (10 листопада 2018 р., м. Київ – Вроцлав – Запоріжжя), Міжнародний семінар-практикум на тему «Гендерна рівність у публічній службі в Україні та Німеччині: питання теорії та практики нормативного регулювання та реалізації» (30 листопада 2018 р., м. Запоріжжя – Київ) та інші.

Крім того науковці Центру взяли участь у 65 міжнародних науково-практичних конференціях, 60 всеукраїнських і регіональних науково-практичних конференціях.

Науково-практичні рекомендації, які було підготовлено за результатами цих заходів, направлено до відповідних органів державної влади та місцевого самоврядування.

Активною є діяльність учених регіону з підготовки та атестації наукових кадрів вищої кваліфікації. Члени Центру задіяні у роботі спеціалізованих вчених радах, що створені у ЗВО регіону: Д 11.170.02 в Інституті економіко-правових досліджень НАН України, К 11.051.12 в Донецькомуо національному університеті імені Василя Стуса МОН України, Д. 17.051.07 в Запорізькому національному університеті, К. 08.893.03 в Університеті митної справи та фінансів, Д. 08.727.02 в Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ, К.11.737.01 в Донецькому юридичному інституті внутрішніх справ, К.11.737.02 в Донецькому юридичному інституті внутрішніх справ.

Науковці Центру лише у 2018 році здійснили 37 опонувань докторських і кандидатських дисертацій, підготували понад 60 відгуків на такі дисертації, під їх керівництвом захищено 10 кандидатських і 6 докторських дисертацій.

Науковий потенціал Донецького регіонального центру НАПрНУ знаходить вияв також у видавничій діяльності, що забезпечує широке поширення серед наукової громадськості інноваційних розробок у галузях правової та економічної наук. Члени Центру приймали активну участь у підготовці наукових публікацій як автори (співавтори), редактори (наукові редактори), рецензенти. Зокрема, у звітному році за участю членів Центру видано 20 монографій, 38 підручників (навчальних посібників), коментарів до законів, 82 наукові статті (в тому числі 13 статей на іноземній мові), 98 тез наукових доповідей.

Серед зазначених монографій:

Правове забезпечення розвитку екологічного підприємництва (“зеленої” економіки): монографія / А.Г. Бобкова, Р.Ф. Гринюк, І.Ф. Коваль та ін.; за заг. ред. А.Г. Бобкової. Донецький національний університет імені Василя Стуса. Вінниця: ТОВ “Нілан-ЛТД”, 2018. 230 с. (автори А.Г. Бобкова, Р.Ф. Гринюк, І.Ф. Коваль і ін.);

Кримінологічне забезпечення протидії злочинності в Україні : монографія / В. М. Бесчастний. – Харків : В справі, 2018. – 360 с. (автор В.М. Бесчастний);

Інвестиційна привабливість України в умовах сталого розвитку: проблеми та напрями модернізації / моногр.; Чернігів: Десна Поліграф, 2018. – 192 с. (автор О.Р. Зельдіна);

Визначення походження товару в державній митній справі: монографія /Д.В. Приймаченко, В.В. Прокопенко, П.Ю. Шевченко. – Чернівці: Технодрук, 2018. – 172 с.;

Санкції в системі заохочувальних засобів кримінально-правового характеру в Україні / European vector of contemporary jurisprudence: the experience of Ukraine and the Republic of Poland: Collective monograph. Volume 1 Sandomierz: Izdevnieciba “Baltija Publishimg”, 2018. 520 p. (автори Грищак С.В., Хряпінський П.В.);

Правове забезпечення впровадження принципів сталого розвитку у процеси децентралізації в східних регіонах України. Досвід об’єднання територіальних громад на Сході України: економіко-правові аспекти: колективна монографія / За наук. ред. В.А. Устименка та І.В. Заблодської. НАН України. Інститут економіко-правових досліджень НАН України. К.; ТОВ «ВІСТКА», 2018. С. 75-89 (автори В.А. Устименко, Р.А. Джабраілов).

Члени Центру задіяні у редакційних колегіях (радах) 43 наукових фахових журналів та періодичних збірників наукових праць.

Науковці Центру виступили рецензентами 17 монографій та підручників (наукових посібників), науковими редакторами понад 10 наукових видань.

Донецький регіональний центр НАПрНУ постійно розширює наукові зв’язки і сферу співробітництва з установами й організаціями України та зарубіжних країн. Наразі налагоджено партнерські взаємовідносини з Конституційним Судом України, профільними Комітетами Верховної Ради України (зокрема, з питань економічної політики, європейської інтеграції тощо), Кабінетом Міністрів України, міністерствами (зокрема, економічного розвитку і торгівлі, освіти і науки, юстиції) та іншими центральними органами виконавчої влади, Касаційним адміністративним судом у складі Верховного Суду, Касаційним господарським судом у складі Верховного Суду, судовими і правоохоронними органами, місцевими органами виконавчої влади й органами місцевого самоврядування, закладами вищої освіти.

Додатково поглиблюються міжнародні зв’язки з установами й організаціями Республіки Білорусь (Білоруським державним університетом), Республіки Казахстан (Інститутом законодавства Республіки Казахстан), Республіки Литви (Вільнюським університетом), Угорщини (Центральноєвропейським університетом), Польщі (Вроцлавським університетом, Ягелонським університетом), Німеччини (Мюнхенським інститутом права країн Східної Європи, Регенсбурзьким університетом, Німецьким фондом міжнародного правового співробітництва), Італії (Болонським університетом), Королівства Нідерландів (Міжнародним кримінальним судом), Сполучених Штатів Америки (Юридичною школою Джона Маршала, Фундацією конституційного права).

Пріоритетними формами міжнародної співпраці Центру є: участь у міжнародних проектах, організація міжнародних конференцій («круглих» столів) і інших наукових заходів; публікації у наукових виданнях інших країн; участь у міжнародних конференціях («круглих» столах) і інших наукових заходах; членство у Раді директорів Європейської організації публічного права (EPLO).

На найближчу перспективу серед пріоритетних напрямів діяльності Донецького регіонального центру НАПрНУ визначено

– створення наукових центрів та лабораторій для координації діяльності у рамках Донецького регіонального наукового центру НАПрН України.

– проведення науково-практичної конференції під егідою Донецького регіонального центру Національної академії правових наук України, у рамках якої розглянути питання щодо наукових пріоритетів Центру.

– активізація залучення Донецького регіонального наукового центру НАПрН України до організації наукових заходів ЗВО і наукових установ східного регіону;

– ініціювання активної взаємодії з органами місцевого самоврядування Донецької, Луганської, Запоріжської, Дніпропетровської областей з метою виявлення актуальних для регіону науково-дослідних та науково-практичних робіт на замовлення і за кошти органів місцевого самоврядування;

– налагодження постійного обміну інформацією щодо планів і результатів наукових досліджень, науково-практичних заходів, наукових праць, підготовлених членами (за їх участю) Центру;

– активізація взаємодії з такими структурними підрозділами НАПрН України як: Навчально-наукова лабораторія дослідження проблем службового права НАПрН України (на базі Запорізького національного університету) та Навчально-наукова лабораторія дослідження правового статусу внутрішньо переміщених осіб та забезпечення гендерної рівності НАПрН України (на базі Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ).

Контакти Центру

Україна, м. Маріуполь, проспект Адмірала Луніна, буд. 89, к. 217