Тематичні плани
фундаментальних досліджень наукових установ
Національної академії правових наук України,
що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету

Відповідно до Порядку формування тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 р. № 13 “Про затвердження Порядку формування тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України” тематика наукових досліджень формується та затверджується головними розпорядниками на строк три-п’ять років протягом першого півріччя року, що передує плановому. Формування та затвердження тематики на наступний період здійснюється протягом першого півріччя останнього року дії тематики, затвердженої на попередній період, затверджена тематика оприлюднюється на офіційному веб-сайті головного розпорядника.

29.08.2023

Тематичний план фундаментальних досліджень наукових установ НАПрН України на 2024 рік

27.08.2022

Тематичний план фундаментальних досліджень наукових установ НАПрН України на 2023 рік

17.06.2021

Тематичний план фундаментальних досліджень наукових установ НАПрН України на 2022 рік

29.06.2020

Тематичний план фундаментальних досліджень наукових установ НАПрН України на 2021 рік

23.06.2019

Тематичний план фундаментальних досліджень наукових установ НАПрН України на 2020 рік

17.06.2018

Тематичний план фундаментальних досліджень наукових установ НАПрН України на 2019 рік