Аленін Юрій Павлович

Член-кореспондент НАПрН України

Відділення кримінально-правових наук

Народився 18 вересня 1946 р. в с. Дублени Львівської області. У 1973 р. закінчив Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова (нині – Одеський національний університет імені І. І. Мечникова) за спеціальністю «юрист-правознавець». У 1972–1977 рр. – стажист, потім слідчий прокуратури Ленінського району м. Одеси, у 1977 р. – прокурор слідчого управління прокуратури Одеської області. З 1977 р. по 1997 р. працював в Одеському державному університеті ім. І. І. Мечникова (нині – Одеський національний університет імені І. І. Мечникова), пройшовши шлях від асистента, старшого викладача до доцента кафедри криміналістики (нині – кафедра кримінального процесу та криміналістики). З 1997 р. по 2016 р. – завідувач кафедри кримінального процесу Національного університету «Одеська юридична академія». З 2016 р. – професор кафедри цього ж університету.

У 1984 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Розслідування в проблемних ситуаціях, які виникають в справах про розкрадання рибопродуктів» (спеціальність 12.00.09), у 1997 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Теоретичні та практичні основи виявлення та розслідування осередків злочинів» (спеціальність 12.00.09). Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 1997 р., вчене звання професора присвоєно у 2001 р. Обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2013 р.

Основні напрями наукових досліджень – проблеми розслідування тяжких злочинів, слідчі дії та їх провадження, початок кримінального провадження, запобіжні заходи у кримінальному процесі, процесуальна самостійність слідчого як суб’єкта кримінального процесу, основні напрями законодавчого забезпечення досудового розслідування. Автор понад 150 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Особенности расследования тяжких преступлений. Руководство для следователей» (у співавт., 1995), «Особенности расследования тяжких преступлений против личности: учебное пособие» (у співавт., 1996), «Выявление и расследование очагов преступлений: теория и практика: монография» (1996), «Організація розслідування і тактика слідчих дій: методичний посібник» (у співавт., 2000), «Процессуальные особенности производства следственных действий: монография» (2002), «Кримінально-процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2003, 2007, 2008, 2009, 2010), «Введение в украинское право» (у співавт., 2005), «Расследование тяжких преступлений: научно-практическое пособие» (у співавт., 2006), «Кримінально-процесуальне право України: підручник» (у співавт., 2011), «Прийняття процесуальних рішень за новим кримінальним процесуальним законодавством України» (у співавт., 2012), «Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2013), «Цивільний позов у кримінальному провадженні: особливості доказування та вирішення» (у співавт., 2014), «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 19: «Кримінальний процес, судоустрій, прокуратура та адвокатура» (у співавт., 2020).

Був членом робочої групи з розробки проекту Кримінального процесуального кодексу України. Залучався до участі у Науково-консультативній раді при Верховному Суді України. Член спеціалізованих вчених рад Д 41.086.03 та СРД 41.086.05 у Національному університеті «Одеська юридична академія». Член редакційних колегій наукових видань «Актуальні проблеми держави і права», «Актуальні проблеми політики», «Юридичний вісник», «Судова апеляція», «Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія», «Вісник Південного регіонального центру НАПрН України», «Вісник кримінального судочинства».

Заслужений юрист України (2012).

Поділитися: