Знаменський Георгій Львович

Член-кореспондент НАПрН України

Відділення екологічного, господарського та аграрного права

Народився 3 березня 1937 р. у смт. Біловодську Біловодського р-ну Луганської обл. У 1960 р. закінчив юридичний факультет Московського державного університету ім. М. В. Ломоносова. До 1964 р. працював в органах прокуратури. У 1964–1966 рр. – юрисконсульт, старший економіст. Упродовж 1966–1992 рр. працював старшим економістом, старшим науковим співробітником, провідним науковим співробітником в Інституті економіки промисловості АН України. З 1992 р. по 2014 р. – завідувач відділу проблем господарського права, керівник Центру перспективних економіко-правових досліджень Інституту економіко-правових досліджень НАН України. З січня 2018 р. по листопад 2021 р. – провідний науковий співробітник Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України.

У 1968 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Ответственность по договору за выполнение проектных и изыскательских работ» (спеціальність 12.712, нині – 12.00.03), у 1985 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Методы и средства повышения эффективности хозяйственного законодательства» (спеціальність 12.00.04). Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 1985 р. Вчене звання професора присвоєно у 1989 р. Обраний членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині – Національна академія правових наук України) у 1993 р.

Основні напрями наукових досліджень – теорія господарського права і законодавства, систематизація і кодифікація господарського законодавства, розвиток відносин власності, правове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання, ефективність норм господарського законодавства, публічно-приватне партнерство. Опублікував понад 250 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Совершенствование хозяйственного законодательства: цель и средства» (1980), «Хозяйственное право: учебник» (у співавт., 1985, 2002), «Хозяйственный механізм и право» (1988), «Хозяйственное законодательство Украины. Формирование и перспективы развития» (1996), «Господарський кодекс України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2008), «Правовые основы государственной поддержки бизнеса: монография» (2011), «Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 4: Методологічні засади розвитку екологічного, земельного, аграрного та господарського права» (у співавт., 2008 (укр.), 2011 (рос.), 2013 (англ.), «Новое хозяйственное право. Избранные труды» (2012), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 4: Доктринальні проблеми екологічного, аграрного та господарського права» (у співавт., 2013 (укр.), 2017 (англ.).

Один із розробників концепції і структури Господарського кодексу України. Брав участь у розробці проектів законів України «Про власність», «Про приватизацію державного майна» та ін. Член редакційних колегій наукових видань «Економіка і право», «Правничий часопис Донецького університету».

Заслужений діяч науки і техніки України (2007). Нагороджений медалями «За трудову доблесть», «Ветеран праці». Відзначений Грамотою Верховної Ради України (2004). Лауреат Премії НАН України імені М. П. Василенка (1993).

Поділитися: