Лук'янов Дмитро Васильович

Член-кореспондент НАПрН України

Відділення теорії та історії держави і права

Народився 14 червня 1975 р. в м. Горький (нині – м. Нижній Новгород). У 1998 році з відзнакою закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого (нині – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). З 1998 по 2001 рр. навчався у аспірантурі на кафедрі теорії держави і права. З жовтня 2001 р. – асистент кафедри теорії держави і права Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого, з вересня 2004 р. – доцент кафедри теорії держави і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. З вересня 2004 р. по 2018 р. – начальник управління планування та координації правових досліджень Національної академії правових наук України (з липня 2015 по березень 2016 р. – виконуючий обов’язки головного вченого секретаря Національної академії правових наук України). З 2018 р. по серпень 2022 р. – завідувач кафедри міжнародного приватного права та порівняльного правознавства Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. З серпня 2022 р. – член, а з лютого 2023 р. – заступник Голови Вищої ради правосуддя.

У 2002 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Держава і політичні партії (проблеми співвідношення та взаємодії)» (спеціальність 12.00.01). У 2016 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Релігійно-правові системи світу: порівняльно-правове дослідження» (спеціальність 12.00.01). У 2021 р. присвоєно вчене звання професора. Обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2017 р.

Основні напрями наукових досліджень – порівняльне правознавство, міжнародне приватне право, загальна теорія та філософія права, проблеми правового регулювання статусу інститутів громадянського суспільства, взаємодія держави і політичних партій, правове регулювання виборчих процедур, взаємодія права та релігії, релігійні правові системи. Є автором понад 200 наукових і навчально-методичних праць, серед яких: «Порівняльне правознавство: підручник» (у співавт., 2003), «Юридична деонтологія: підручник» (у співавт., 2005), «Політичні партії у системі взаємодії громадянського суспільства та держави (роль та правове регулювання): монографія» (2007), «Загальна теорія держави і права: підручник» (у співавт., 2008, 2009), «Історія вчень про державу і право: підручник» (у співавт., 2008), «Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 1: Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України» (у співавт., 2008 (укр.), 2011 (рос.), 2013 (англ.), «Порівняльне правознавство: підручник» (у співавт., 2011); «Foundations of Comparative Law: Methods and Typologies», (у співавт., 2011), «Конституція України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2011), «East European and Russian yearbook of international and comparative law» (у співавт., 2013); «Теорія держави і права: підручник» (у співавт., 2014), «The Interaction of Legal Systems: Post-Soviet Approach» (у співавт., 2015), «Релігійні правові системи в сучасному світі: монографія» (2015), «Порівняльне правознавство: хрестоматія для юридичних вищих навчальних закладів і факультетів» (у співавт., 2016), «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 3: «Загальна теорія права» (у співавт., 2017), «Загальна теорія права: підручник» (у співавт., 2020), Discovering the Unexpected: Comparative Legal Studies in Eastern and Central Europe (у співавт., 2021), «Правова наука України: сучасний стан, виклики та перспективи розвитку: монографія» (у співавт., 2021).

Член редакційної колегії наукового юридичного журналу «Вісник Національної академії правових наук України», наукових видань «Велика українська юридична енциклопедія», «Проблеми законності», «Державне будівництво та місцеве самоврядування», «The Journal of Comparative Law» (США) та редакційної ради журналу «Право України».

Брав участь розробці проектів законів України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про вищу освіту», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», «Про переміщені вищі навчальні заклади», «Про політичні партії в Україні», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про нормативно-правові акти», «Про правотворчу діяльність», Національної стратегії у сфері прав людини тощо.

Відзначений Грамотою Верховної Ради України (2021), Подякою Президента України (2001), Почесною грамотою Харківської обласної організації Союзу юристів України (2016), Почесною грамотою Харківської обласної державної адміністрації (2009), Грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2012). Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених (2006). Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2013), лауреат обласної іменної стипендії у галузі «правознавство» імені Василя Пилиповича Маслова (2020). Переможець ХХІІ обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» (2020).

Поділитися: