Кузнєцова Наталія Семенівна

Дійсний член (академік) НАПрН України

Відділення цивільно-правових наук

Народилася 4 квітня 1954 р. у м. Дніпродзержинську (нині – м. Кам’янське) Дніпропетровської обл. У 1978 р. закінчила юридичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині – Київський національний університет імені Тараса Шевченка). У 1972–1984 рр. – претензіоніст, юрисконсульт на підприємствах народного господарства. З 1984 р. працювала у Київському державному університеті ім. Т. Г. Шевченка на посадах асистента, старшого викладача кафедри цивільного права і процесу, доцента кафедри цивільного і трудового права, завідувача кафедри цивільного права. З 2001 р. – професор кафедри цивільного права цього університету. З березня 2018 р. по грудень 2020 р. – віце-президент – керівник Київського регіонального центру НАПрН України, з січня 2021 р. по червень 2023 р. – віцепрезидент Національної академії правових наук України.

У 1985 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Відповідальність сторін за порушення зобов’язань за договором підряду на капітальне будівництво» (спеціальність 12.00.03), у 1993 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Правове регулювання підрядних договірних відносин у будівництві (цивільно-правовий аспект)» (спеціальність 12.00.03). Науковий ступінь доктора юридичних наук присвоєно у 1993 р. Вчене звання професора присвоєно у 1997 р. У 1996 р. була обрана членом-кореспондентом, а у 2000 р. – дійсним членом (академіком) Академії правових наук України (нині – Національна академія правових наук України).

Основні напрями наукової діяльності – цивільне та комерційне право, міжнародне приватне право, міжнародний комерційний арбітраж. Опублікувала понад 200 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Подрядные договоры в инвестиционной деятельности в строительстве» (1993), «Цивільне право України: у 2 кн.» (у співавт., 1999), «Право власності» (у співавт., 2000), «Кодифікація приватного (цивільного) права» (у співавт., 2000), «Цивільне право України: підручник: у 2 кн.» (у співавт., 2002, 2004, 2005, 2006, 2010), «Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2004), «Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: у 2 т.» (у співавт., 2005, 2006, 2007, 2010, 2011, 2013), «Цивільний кодекс України: Постатейний коментар: у 2 ч. Ч. 1» (у співавт., 2005), «Цивільний кодекс України. Постатейний коментар: у 2 ч. Ч. 2» (у співавт., 2006), «Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 3: Цивільно-правові науки. Приватне право» (у співавт., 2008 (укр.), 2013 (англ.), «Енциклопедія цивільного права» (у співавт., 2008), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 3: Доктрина приватного права України» (у співавт., 2013 (укр.), 2017 (англ.), «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 12: «Сімейне право» (у співавт., 2021), Т. 13: «Міжнародне приватне право» (у співавт., 2021), «Правова наука України: сучасний стан, виклики та перспективи розвитку: монографія» (у співавт., 2021), «Рекодифікація цивільного законодавства України: виклики часу: монографія» (у співавт., 2021, 2022), «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 9: «Цивільне право» (у співавт., 2023), «Правнича наука та законодавство України: європейський вектор розвитку в умовах воєнного стану: монографія» (у співавт., 2023).

Член робочої групи з розробки проєкту Цивільного кодексу України (1992-2003 рр.). Брала участь у розробці Законів України: «Про господарські товариства», «Про цінні папери та фондову біржу», «Про заставу», «Про банкрутство», «Про приватизацію майна державних підприємств», «Про приватизаційні папери», «Про антимонопольний комітет», «Про судоустрій та статус суддів», «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про забезпечення права на справедливий суд», «Про внесення змін до Конституції України щодо удосконалення судової системи та засад здійснення правосуддя в Україні».

Член Дорадчої групи експертів з відбору кандидатів у судді Конституційного Суду України та Робочої групи з оновлення Цивільного кодексу України, науковий координатор групи. Голова робочої групи з питань розвитку юридичної освіти Комісії з питань правової реформи. Позаштатний радник Голови Верховної Ради України, Заступник голови Науково-консультативної ради при Голові Верховної Ради України. Член Науково-консультативних рад Конституційного Суду України та при Верховному Суді. Член Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України. Була членом Конституційної комісії при Президентові України (2015-2019 рр.), Ради з питань судової реформи при Президентові України (2014-2019 рр.).

Заступник голови редакційної колегії наукового юридичного журналу «Вісник Національної академії правових наук України», член редакційної ради журналу «Право України», редакційних колегій видань «Велика українська юридична енциклопедія», «Нове українське право».

Заслужений діяч науки і техніки України (2007). Почесний доктор Національної академії наук України (2009), Заслужений професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2016). Повний кавалер ордена княгині Ольги (2009, 2017, 2021), нагороджена Золотою медаллю Національної академії правових наук України (2019), Ювілейною медаллю «1500 років Києву» (1982), лауреат Державної премії у галузі науки і техніки (2012), Премії імені Ярослава Мудрого (2002, 2011). Нагороджена Орденом Союзу юристів України «За заслуги» ІІІ ступеня (2018), Медаллю Національної академії педагогічних наук України «Григорій Сковорода» (2018). Відзначена Почесною грамотою Верховної Ради України (2013), Почесним знаком Міністерства юстиції України (2009), Почесною відзнакою МОН України «За наукові досягнення» (2008), Почесною відзнакою Вищого господарського суду України «Знак пошани» (2009), Почесною відзнакою Вищої ради юстиції України (2012), Почесною відзнакою Асоціації правників України «За честь і професійну гідність» (2014), Почесною відзнакою Верховного Суду України «За вірність закону» (2017).

Поділитися: