Гуторова Наталія Олександрівна

Дійсний член (академік) НАПрН України

Відділення кримінально-правових наук

Народилася 29 грудня 1966 р. у м. Харкові. У 1988 р. закінчила Харківський юридичний інститут (нині – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). З 1983 р. по 1985 р. працювала у Четвертій Харківській державній нотаріальній конторі секретарем-друкаркою. У 1985–1988 рр. – Спецкомендатура Фрунзенського РВВС м. Харкова – секретар-друкарка, 1988–1992 рр. – дільничний інспектор у справах неповнолітніх, слідчий. У 1992–2002 рр. працювала в Університеті внутрішніх справ МВС України (нині – Харківський національний університет внутрішніх справ) на посадах ад’юнкта, старшого викладача, доцента, професора, завідувача кафедри кримінального права та кримінології. З 2002 р. – професор кафедри кримінального права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, а з 2006 р. по 2014 р. – директор Кримського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, професор кафедри адміністративно-правових та кримінально-правових дисциплін. З 2014 р. по 2018 р. – директор Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, професор кафедри кримінального та адміністративного права і процесу, з 2018 р. – професор кафедри кримінального права та кримінально-правових дисциплін цього інституту. Одночасно – головний науковий співробітник Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України за сумісництвом.

У 1996 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Вчинення злочину організованою групою осіб (кримінально-правовий аспект)» (спеціальність 12.00.08), у 2000 р. присвоєне вчене звання доцента. У 2002 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Проблеми кримінально-правової охорони державних фінансів України» (спеціальність 12.00.08). Вчене звання професора присвоєно у 2003 р. У 2006 р. обрана членом-кореспондентом, а у 2010 р. – дійсним членом (академіком) Академії правових наук України (нині – Національна академія правових наук України).

Основні напрями наукової діяльності – кримінальне право, кримінологія, ефективність кримінально-правового регулювання, співучасть у злочині, організована злочинність, проблеми караності суспільно-небезпечних діянь, злочини у сфері господарської діяльності. Опублікувала понад 200 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Соучастие в преступлении по уголовному праву Украины: учебное пособие» (1997), «Кримінально-правова охорона державних фінансів України: монографія» (2001), «Протидія організованій злочинності у сфері торгівлі людьми» (у співавт., 2005), «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 17: «Кримінальне право» (у співавт., 2017).

Член Комісії з питань правової реформи, член Науково-консультативних рад Конституційного Суду України та при Верховному Суді.

Член редакційної колегії наукового юридичного журналу «Вісник Національної академії правових наук України», редакційних колегій наукових видань «Wiadomości Lekarskie» (індексація Scopus), Socrates (RSU elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls), «Медичне право».

Заслужений юрист України (2008). Нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня (2004). Відзначена Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2004).

Поділитися: