Кучерявенко Микола Петрович

Дійсний член (академік) НАПрН України

Відділення державно-правових наук і міжнародного права

Народився 18 травня 1959 року у м. Харкові. Закінчив економічний факультет Харківського державного університету імені А. М. Горького в 1981 році (нині – Харківський національний університет В. Н. Каразіна) й Українську державну юридичну академію (нині – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) у 1995 р. У 1981-1983 рр. – асистент кафедри політичної економії Харківського юридичного інституту, 1983-1986 рр. – аспірант Харківського державного університету імені А. М. Горького, 1986-1990 рр. – асистент, а 1990-1991 рр. – доцент кафедри політичної економії Української державної юридичної академії, 1991-2001 рр. – доцент, професор кафедри правових основ підприємництва та фінансового права, з серпня 2001 р. по липень 2021 р. – завідувач кафедри фінансового права, з липня 2021 р. – перший проректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. З березня 2016 р. по березень 2021 р. – перший віце-президент Національної академії правових наук України.

У 1987 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, у 1998 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Теоретичні проблеми правового регулювання податків і зборів в Україні» (спеціальність 12.00.07). У 1990 р. присвоєне вчене звання доцента, а у 2002 р. – професора. У 2006 р. обраний членом-кореспондентом, а в 2010 році – дійсним членом (академіком) Національної академії правових наук України.

Основні напрями наукових досліджень – проблеми фінансового права, правове регулювання оподаткування. Опублікував понад 200 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Налоговое право Украины: учебник» (у співавт., 1994), «Теоретические проблемы правового регулирования налоговых сборов в Украине» (1997), «Курс налогового права: в 6 т.» (у співавт., 2002, 2004, 2007), «Фінансове право: підручник» (у співавт., 2003), «Бюджетний кодекс України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2007), «Податкове право України: Академічний курс» (2008), «Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 2: Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення» (у співавт., 2008 (укр.), 2011 (рос.), 2013 (англ.), «Податкові процедури: правова природа та класифікація: монографія» (2009), «Курс налогового права: в 2 т.» (у співавт., 2009), «Налоговое право Республики Азербайджан» (у співавт., 2009), «Податковий кодекс України: Науково-практичний коментар: у 2 т.» (у співавт., 2011), «Податковий кодекс України: Науково-практичний коментар: у 3 т.» (у співавт., 2012), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 2: Публічно-правова доктрина» (у співавт., 2013 (укр.), 2016 (англ.), «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 6: «Фінансове право» (у співавт., 2020), «Правнича наука та законодавство України: європейський вектор розвитку в умовах воєнного стану: монографія» (у співавт., 2023).

У складі робочих груп брав участь в розробці проєктів Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України, Закону України «Про податок на додану вартість» та ін.

Голова спеціалізованої вченої ради Д 64.086.03 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. Член громадської колегії Міністерства фінансів України, член громадської колегії комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. Був членом Експертної ради Вищої атестаційної комісії, членом науково-консультативних рад при Верховному суді України та Вищому адміністративному суді України.

Член наукової ради наукового юридичного журналу «Вісник Національної академії правових наук України», редакційної ради журналу «Право України», редакційних колегій видань «Велика українська юридична енциклопедія», «Проблеми законності», «Фінансове право», «Митна справа», «Науковий вісник Львівського торгівельно-економічного університету (серія юридична)».

Заслужений діяч науки і техніки України (2004), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2019), переможець конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» (2004), лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2012), Почесний працівник Державної податкової служби України (2012), Почесний професор Запорізького національного університету (2015). Нагороджений пам’ятною відзнакою до 100-річчя НАН України (2018).

Поділитися: