Сіренко Василь Федорович

Дійсний член (академік) НАПрН України, член-кореспондент НАН України

Відділення державно-правових наук і міжнародного права

Народився 11 листопада 1941 р. у м. Пирятин Полтавської обл. У 1971 р. закінчив юридичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині – Київський національний університет імені Тараса Шевченка). У тому ж році почав працювати в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, де обіймав посади молодшого наукового співробітника, старшого наукового співробітника, завідувача відділу. З 1998 р. по 2002 р. – народний депутат України III скликання. Голова Комітету з питань правової реформи (1998–2000), потім член Комітету з правової політики. З 2002 р. по 2006 р. – народний депутат України IV скликання, заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики. З 2007 р. – головний науковий співробітник Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України.

У 1975 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Організація і розвиток принципів діяльності обчислювальних центрів, що функціонують в умовах АСУ» (спеціальність 12.00.02), у 1984 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Теоретичні проблеми формування і реалізації інтересів у сфері державного управління» (спеціальність 12.00.02). Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 1984 р. Обраний дійсним членом (академіком) Академії правових наук України (нині – Національна академія правових наук України) у 1993 р., членом-кореспондентом НАН України – у 1995 р.

Основні напрями наукових досліджень – теорія держави і права, проблеми розвитку правової системи України, державне управління. Опублікував понад 180 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Организационно-правовые вопросы деятельности вычислительных центров, функционирующих в условиях АСУ» (1976), «Проблема интереса в государственном управлении» (1980), «Интересы в системе основных институтов советского государственного управления» (1982), «Обеспечение приоритета общегосударственных интересов» (1987), «Интересы – власть – управление» (1991), «Социальные аспекты управления» (1978), «Эффективность и качество управленческой деятельности» (1980), «Совершенствование аппарата государственного управления» (1982), «Руководитель в аппарате советского государственного управления» (1988), «Мера труда – мера потребления» (1988), «Реальность прав советских граждан» (1983), «Демократизация аппарата управления» (1990), «Национальная государственность союзной республики» (1991), «Законность и правопорядок в социалистическом обществе» (1976), «Аппарат государственного управления: интересы и деятельность» (1993), «Громадянське суспільство в Україні: проблеми становлення» (1997), «Теоретичні проблеми систематизації законодавства» (у співавт., 1999), «Систематизація законодавства України: проблеми та перспективи вдосконалення» (2003), «Юридична енциклопедія: у 6 т.» (1996–2004), «Антологія української юридичної думки: у 10 т.» (2002–2005), «Интересы и власть» (2006), «Проблеми реалізації прав і свобод людини та громадянина в Україні» (2007), «Великий енциклопедичний словник: юридичний словник» (2007, 2012), «Государство: демократическое, правовое, социальное» (2013), «Актуальные проблемы современной Украины (правовой аспект)» (2017).

Був членом Конституційної Асамблеї України, брав участь у розробці проектів законів України «Про судоустрій», «Про народне підприємство», «Про науково-технічну політику». Член редакційної ради юридичного журналу «Право України», входить до складу спеціалізованої вченої ради Д 26.236.03 Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України.

Заслужений діяч науки і техніки України (1993). Нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня (2019). Відзначений орденом «За заслуги» II степеню Союзу юристів України (2019), відзнакою НАН України «За професійні здобутки» (2021). Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2007).

Поділитися: