Сіренко Василь Федорович

Дійсний член (академік) НАПрН України, член-кореспондент НАН України

Відділення державно-правових наук і міжнародного права

Народився 11 листопада 1941 р. у м. Пирятині Полтавської обл. У 1971 р. закінчив юридичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині — Київський національний університет імені Тараса Шевченка). У тому ж році почав працювати в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, де обіймав посади молодшого наукового співробітника, старшого наукового співробітника, завідувача відділу. З 1998 р. по 2002 р. — народний депутат України III скликання. Голова Комітету з питань правової реформи (1998–2000), потім член Комітету з правової політики. З 2002 р. по 2006 р. — народний депутат України IV скликання, заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики. З 2007 р. — головний науковий співробітник Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України.

У 1975 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Організація і розвиток принципів діяльності обчислювальних центрів, що функціонують в умовах АСУ» (спеціальність 12.00.02), у 1984 р. — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Теоретичні проблеми формування і реалізації інтересів у сфері державного управління» (спеціальність 12.00.02). Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 1984 р. Обраний членом-кореспондентом НАН України у 1995 р., дійсним членом (академіком) Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України) — у 1993 р.

Напрями наукових досліджень — теорія держави і права, проблеми розвитку правової системи України, державне управління. Опублікував понад 150 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Организационно-правовые вопросы деятельности вычислительных центров, функционирующих в условиях АСУ» (1976); «Проблема интереса в государственном управлении» (1980); «Интересы в системе основных институтов советского государственного управления» (1982); «Обеспечение приоритета общегосударственных интересов» (1987); «Интересы – власть – управление» (1991); «Социальные аспекты управления» (1978); «Эффективность и качество управленческой деятельности» (1980); «Совершенствование аппарата государственного управления» (1982); «Руководитель в аппарате советского государственного управления» (1988); «Мера труда – мера потребления» (1988); «Реальность прав советских граждан» (1983); «Демократизация аппарата управления» (1990); «Национальная государственность союзной республики» (1991); «Законность и правопорядок в социалистическом обществе» (1976); «Аппарат государственного управления: интересы и деятельность» (1993); «Громадянське суспільство в Україні: проблеми становлення» (1997), «Теоретичні проблеми систематизації законодавства» (у співавт., 1999), «Интересы и власть» (2006); «Систематизація законодавства України: проблеми та перспективи вдосконалення» (2003); «Проблеми реалізації прав і свобод людини та громадянина в Україні» (2007), «Государство: демократическое, правовое, социальное» (2013).

Був членом Конституційної Асамблеї України, брав участь у розробці проектів законів України «Про судоустрій», «Про народне підприємство», «Про науково-технічну політику». Член редакційної ради юридичного журналу «Право України».

Заслужений діяч науки і техніки України (1993). Нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня (2019). Відзначений орденом «За заслуги» II степеню Союзу юристів України. Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2007).

Поділитися: