Майданик Роман Андрійович

Дійсний член (академік) НАПрН України

Відділення цивільно-правових наук

Народився 23 лютого 1965 р. у м. Новоукраїнці Кіровоградської обл. У 1989 р. закінчив юридичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині – Київський національний університет імені Тараса Шевченка). З 1989 р. по 1994 р. – юрисконсульт ДКП «Київський завод «Граніт», з 1994 р. по 1997 р. – голова Правління юридичної фірми «Business@Lаw», у 1997 р. – завідувач кафедри права Українсько-фінського інституту менеджменту і бізнесу, з 1997 р. по 1999 р. – завідувач кафедри правового забезпечення Бердянського інституту підприємництва, з 1999 р. – доцент, професор, з 2007 р. по 2021 р. – завідувач кафедри цивільного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (нині – Навчально-науковий інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка), а з 2021 р. по теперішній час – професор кафедри цивільного права Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 1996 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Інститут довірчої власності (траст): природа прав, умови рецепції в право України» (спеціальність 12.00.03), у 2003 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Проблеми довірчих правовідносин у цивільному праві» (спеціальність 12.00.03). Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 2003 р. Вчене звання професора присвоєно у 2007 р. Обраний членом-кореспондентом у 2008 р., у 2013 р. – дійсним членом (академіком) Академії правових наук України (нині – Національна академія правових наук України).

Основні напрями наукової діяльності – цивільне право, цивільний процес, сімейне право, міжнародне приватне право. Опублікував понад 300 наукових і науково-методичних праць, серед яких: «Траст: собственность и управление капиталами: монография» (1995), «Проблеми довірчих відносин в цивільному праві: монографія» (2002), «Житлове законодавство України: стан та шляхи удосконалення» (у співавт., 2006), «Аномалії в цивільному праві України: навчально-практичний посібник» (у співавт., 2006, 2010), «Цивільне право: підручник» (у співавт., 2006, 2010), «Договірне право України: навчальний посібник (Загальна та Особлива частини)» (у співавт., 2008, 2009), «Цивільне право. Практикум: навчальний посібник» (у співавт., 2008, 2009), «Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України» (електронна версія) (у співавт., 2008), «Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 3: Цивільно-правові науки. Приватне право» (у співавт., 2008 (укр.), 2011 (рос.), 2013 (англ.), «Договірне право України. Особлива частина: навчальний посібник» (у співавт., 2009), «Особливості здійснення суб’єктивних прав учасниками цивільних відносин: монографія» (у співавт., 2011), «Особливості захисту суб’єктивних цивільних прав: монографія» (у співавт., 2012), «Цивільне право: підручник. Загальна частина» (2012), «Науково-практичний коментар до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (у співавт., 2012), «Юридична відповідальність: проблеми виключення та звільнення» (у співавт., 2013), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 3: Доктрина приватного права» (у співавт., 2013 (укр.), 2017 (англ.), «Набуття та припинення права власності в Україні (проблеми теорії та практики): монографія» (у співавт., 2013), «Стабільність цивільного обороту в Україні: проблеми забезпечення: збірник наукових праць» (у співавт., 2013), «Практикум з прав людини в сфері охорони здоров’я: навчальний посібник» (2013), «Страхування зобов’язань з надання медичної допомоги: Науково-практичний посібник» (2013), «Репродуктивні права. Сурогатне материнство: Науково-практичний посібник» (2013), «Медичне право в праві України: Науково-практичний посібник» (2013), «Відповідальність у приватному праві: монографія» (у співавт., 2014), «Розвиток приватного права України: монографія» (2016), «Property and Trust Law of Ukraine: monograph» International Encyclopaedia of Laws series, edited by AlainVerbecke & Vincent Sagaert. Alphen aan den Rijn, NL : Wolters Kluwer (2017), «Речове право: підручник» (2019), «Ukrainian Private Law and European Area of Justice. Edited by Eugenia Kurzynsky-Singer and Rainer Kulms. Max Planck Institute for Comparative and International Private Law. Hamburg. Mohr Siebeck Tübingen» (у співавт., 2019), «Спогади про Людину, Вченого, Цивіліста» (до 90-річчя від Дня народження професора Діни Василівни Бобрової) (у співавт., 2019), «Цивільне право. Практикум: навчальний посібник» (у співавт., 2019), «Правомірні очікування» (у співавт, 2020), «Концепція оновлення Цивільного кодексу України» (у співавт., 2020), «Медичне право: Підручник» (у співавт. 2020), «Римське приватне право. Практикум: навчальний посібник» (у співавт., 2021), «Рекодифікація цивільного законодавства України: виклики часу: монографія» (у співавт., 2021), «Науково-практичний коментар. Цивільний процесуальний кодекс України» (у співавт., 2021), «Медичне право: підручник» (у співавт., 2021), «Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. Т. 13: «Міжнародне приватне право» (у співавт., 2021), «Ukrainian Healthcare Law in the Context of European and International Law» Editors: Roman Maydanyk, André den Exter, Iryna Izarova. Springer Nature (2022), «Римське право крізь призму традиції і судової практики: монографія» (у співавт, 2022), «Римське право крізь призму традиції і судової практики: монографія» (у співавт., 2022), «Римське приватне право: підручник» (2023), «Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар. Т. 3: Право власності та інші речові права» (у співавт., 2023), «Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. Т. 9: «Цивільне право» (у співавт., 2023).

Член Науково-консультативних рад при Голові Верховної Ради України та при Верховному Суді. Був членом експертної ради ВАК України. Брав участь у розробці проектів законів України «Про управління державним майном», «Про довірче управління майном», «Про внесення змін та доповнень до Цивільного кодексу України, спрямованих на розширення кола об’єктів цивільних прав».

Один із співавторів Концепції оновлення Цивільного кодексу України (2020). Є членом Робочої групи Верховної Ради України з підготовки законопроекту щодо рекодифікації (оновлення) цивільного законодавства. Включений до рекомендаційного списку арбітрів Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торговельно-промисловій палаті України.

Член редакційної ради журналу «Право України», редакційних колегій видань «Юридична Україна» та «Медичне право України». Член Національної асоціації адвокатів України, Член Європейської академії вчених приватного права (Італія, м. Павія), член асоціації міжнародного права (Велика Британія, м. Лондон), член Європейського інституту права (Австрія, м. Відень).

Поділитися: