Орлюк Олена Павлівна

Дійсний член (академік) НАПрН України

Відділення цивільно-правових наук

Народилася 1 серпня 1971 р. у м. Києві. У 1995 р. закінчила Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка (нині — Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Розпочала трудову діяльність за фахом з 1994 р. — помічником адвоката адвокатської фірми «Кононов і Кліванський», 1996 р. — юрисконсульт ТОВ «Фірма «Петровський». З 1996 р. по 2000 р. — асистент кафедри конституційного та адміністративного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 1997 р. по 1998 р. — асистент Інституту адвокатури (за сумісництвом). З 1999 р. по 2001 р. — доцент Інституту банківського права ПІБ України (за сумісництвом). З 2000 р. по 2002 р. — вчений секретар Експертної ради з юридичних наук ВАК України, у 2000–2003 рр. — доцент кафедри конституційного та адміністративного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2003 р. по 2004 р. — доцент Київського факультету Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. З 2005 р. і до сьогодні — суддя Третейського суду при ТПП України, Київського третейського суду та одночасно професор кафедри конституційного та адміністративного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за сумісництвом). З 2004 р. і дотепер працює в Науково-дослідному інституті інтелектуальної власності Національної академії правових наук України на посаді заступника директора, з 2005 р. по 2020 р. — директор інституту. Одночасно з липня 2013 р. по червень 2020 р. – в. о. завідувача кафедри інтелектуальної власності Київського національної університету імені Т. Г. Шевченка. З червня 2020 р. – в. о. директора Інституту права Київського національної університету імені Т. Г. Шевченка

У 1997 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Кредитні спілки як ланка кредитної системи України» (спеціальність 12.00.07). У 2002 р. присвоєно вчене звання доцента. У 2004 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Правові проблеми організації та діяльності банківської системи України» (спеціальність 12.00.07). Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 2004 р. Обрана членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України) у 2008 р., дійсним членом (академіком) НАПрН України – у 2017 р.

Напрями наукової діяльності — фінансове право, банківське право, податкове право, право інтелектуальної власності, правове регулювання інноваційної діяльності. Опублікувала понад 110 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Банківська система України: правові засади організації» (2003), «Теоретичні питання банківського права і банківського законодавства» (2003), «Фінансове право» (2003), «Банківське право» (2004, 2006), «Економіко-правові відносини в сфері інтелектуальної власності» (у співавт., 2006), «Фінансова енциклопедія» (у співавт. та за заг. ред., 2008), «Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 2.: Конституційні засади правової системи України та проблеми її вдосконалення» (у співавт., 2008 (укр.), 2011 (рос.), 2013 (англ.), «Інноваційна політика: Європейський досвід та рекомендація для України: Т. 2» (у співавт., 2011), «Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: Т. 6» (у співавт., 2011), «Университет исследовательского и предпринимательского типа: европейский опыт для Молдовы, России и Украины: Научно-практическое издание» (у співавт., 2012), «Правовые основы формирования финансовой базы местного самоуправления города Киева: монография» (у співавт., 2012), «Глосарій модельного законодавства для держав-учасників Співдружності Незалежних Держав в сфері інтелектуальної власності» (у співавт., 2012), «Правова доктрина України у 5 т. Т. 2: Публічно-правова доктрина України» (у співавт., 2013 (укр.), 2016 (англ.), «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 15: Господарське право» (у співавт., 2019), «Правова наука України: сучасний стан, виклики та перспективи розвитку» (у співавт., 2021).

Консультант комітетів Верховної Ради України: з питань фінансів та банківської діяльності (до 2002 р.), правової політики (до 2004 р.), науки, освіти та інновацій (до теперішнього часу). Член Президії Міжнародної асоціації фінансового права. Залучалася експертом до проектів ОБСЄ в Україні, Програми розвитку ООН в Україні, USAID, PADCO в Україні та ін. Член Науково-консультативної ради при Верховному Суді. Залучалася в якості судді Третейського суду при ТПП України. Була головою науково-експертної ради Державної служби інтелектуальної власності України.

Брала участь у робочих групах із розробки законопроектів «Про національну систему правової охорони інтелектуальної власності України», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про вищу освіту», «Про інноваційну діяльність», «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», «Про підтримку та розвиток інноваційної діяльності», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уніфікації та приведення до міжнародних стандартів законодавства у сфері інтелектуальної власності».

Головний редактор журналу «Теорія і практика інтелектуальної власності», член наукових рад наукових видань «Вісник Національної академії правових наук України» (індексація Scopus), «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки», редакційної ради журналу «Юридична Україна». Член спеціалізованої вченої ради Д 26.867.01 в Інституті законодавства Верховної Ради України.

Нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2018). Відзначена Грамотою Верховної Ради України (2010), Почесною грамотою Верховної Ради України (2020), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2012). Лауреат премії імені Ярослава Мудрого (2011).

Поділитися: