Бобкова Антоніна Григоріївна

Керівник Донецького регіонального наукового центру НАПрН України, дійсний член (академік) НАПрН України, член президії НАПрН України

Відділення екологічного, господарського та аграрного права

Народилася 3 жовтня 1954 р. у смт. Желанне Донецької обл. У 1982 р. закінчила Харківський юридичний інститут (нині – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) за спеціальністю «правознавство». Трудову діяльність розпочала з 1972 р., працювала на посадах інспектора, старшого інспектора районного відділу соціального забезпечення. З 1981 р. до серпня 2020 р. працювала в Донецькому державному університеті (нині – Донецький національний університет імені Василя Стуса), спочатку інспектором відділу кадрів, завідувачем навчальної лабораторії кафедри радянського права, старшим викладачем, доцентом, з 1996 р. – завідувачем кафедри господарського права економіко-правового факультету, з 2013 р. по 2018 р. – деканом юридичного факультету, з 2019 р. – професором кафедри господарського права. З вересня 2020 р. і до сьогодні – головний науковий співробітник Науково-дослідної лабораторії публічної безпеки громад Донецького державного університету внутрішніх справ.

У 2001 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Правове забезпечення рекреаційної діяльності» (спеціальності 12.00.04, 12.00.06). Вчене звання професора присвоєно у 2002 р. Обрана членом-кореспондентом Української екологічної академії наук у 1995 р., членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині – Національна академія правових наук України) у 2009 р., дійсним членом (академіком) НАПрН України – у 2013 р. Керівник Донецького регіонального наукового центру НАПрН України.

Основні напрями наукової діяльності – господарське, екологічне, земельне, аграрне право. Опублікувала понад 190 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Правове забезпечення рекреаційної діяльності: монографія» (2000), «Екологічне право України» (у співавт., 2001), «Рекреаційне право: навчальний посібник» (1999, 2000), «Комунальне право України» (1999, 2000, 2003, 2004, 2005, 2012), «Хозяйственное право: учебник» (у співавт., 2002), «Правовое обеспечение формирования местной политики использования рекреационного потенциала региона» (2002), «Корпоративне право ЄС» (у співавт., 2004), «Біржове право: навчальний посібник» (2005, 2009), «Правове регулювання в процедурі банкрутства: навчальний посібник» (2006), Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України (у співавт., 2008), «Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 4: «Методологічні засади розвитку екологічного, земельного, аграрного та господарського права» (у співавт., 2008 (укр.), 2013 (англ.), «Правова доктрина України: у 5 т. Т.4: Доктринальні проблеми екологічного, аграрного та господарського права» (у співавт., 2013 (укр.), 2017 (англ.), «Суб’єкти туристичної діяльності» (у співавт., 2013), «Проблеми господарського процесуального права» (у співавт., 2014), «Проблеми господарського законодавства та його застосування» (у співавт., 2014), «Проблеми права екологічної безпеки» (у співавт., 2016), «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 14: «Екологічне право» (у співавт., 2019), Т. 15: «Господарське право» (у співавт., 2019), «Правове забезпечення публічної безпеки громад: досвід України та країн Європейського Союзу» (у співавт., 2021), «Реалізація права на підприємницьку діяльність: стан та перспективи» (у співавтор., 2021).

Головний редактор журналу «Правничий часопис Донецького університету», член редакційної колегії наукового журналу «Економіка та право». Член редакційної ради журналу «Право України». Член спеціалізованої вченої ради Д 26.001.06 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, а також Д 11.737.02 в Донецькому державному університет внутрішніх справ. Член постійно діючого Третейського суду при Всеукраїнській громадській організації «Асоціація правників України».

Брала участь у розробці Господарського кодексу України, Податкового кодексу України, Земельного кодексу України, законопроектів «Про господарську діяльність у сфері рекреації», «Про пріоритетний розвиток рекреаційного господарства в Україні», «Про рекреаційний фонд України», «Про сільське господарство», «Про питну воду», «Про статус міста», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про музеї та музейну справу», «Про безпечність і якість харчових продуктів», «Про туризм», «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» та інших. Член Науково-консультативних рад Конституційного Суду України та при Верховному Суді.

Заслужений юрист України (2018). Відмінник освіти України (2011). Відзначена Почесною грамотою МОН України (2009), нагрудним знаком МОН України «За наукові та освітні досягнення» (2015), нагрудним знаком «За служіння закону» Вищого господарського Суду України (2018 р.); почесною грамотою Конституційного Суду України (2020 р.); нагрудним знаком «Відзнака Конституційного Суду України» (2021 р.).

Поділитися: