Щербина Валентин Степанович

Дійсний член (академік) НАПрН України

Відділення екологічного, господарського та аграрного права

Народився 7 листопада 1950 р. у с. Новоандріївка Новгородківського р-ну Кіровоградської обл. У 1978 р. закінчив юридичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині – Київський національний університет імені Тараса Шевченка), де і залишився працювати, пройшовши шлях від асистента до завідувача кафедри господарського права. З 2019 р. – професор кафедри економічного права та економічного судочинства Науково-навчального інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 1983 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Правове становище учасників арбітражного процесу» (спеціальність 12.00.04), у 1996 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Проблеми попередження господарських правопорушень в умовах становлення ринкової економіки» (спеціальність 12.00.04). Вчене звання доцента присвоєно у 1989 р., а вчене звання професора – у 2001 р. У 2004 р. обраний членом-кореспондентом, а у 2009 р. – дійсним членом (академіком) Академії правових наук України (нині – Національна академія правових наук України).

Основні напрями наукової діяльності – проблеми господарського права і господарського процесуального права. Опублікував понад 250 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Попередження господарських правопорушень» (1993), «Очерки акционерного права Украины» (у співавт., 1995), «Господарське право України: навчальний посібник» (1995, 1996, 1998, 1999, 2001, 2002), «Арбітражний процес» (у співавт., 1999), «Господарське право: підручник» (2003, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2013 – одноосібно; 2021, 2023 – у співавторстві)), «Правові проблеми створення та діяльності промислово-фінансових груп в Україні» (у співавт., 2005), «Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 4: Методологічні засади розвитку екологічного, земельного, аграрного та господарського права» (у співавт., 2008 (укр.), 2011 (рос.), 2013 (англ.), «Актуальні проблеми правового регулювання розвитку підприємницької діяльності в Україні» (у співавт., 2008), «Суб’єкти господарського права України» (2008), «Господарський кодекс України: Науково-практичний коментар» (2004, 2008, 2012, 2019 – у співавторстві), «Система органів державного управління та регулювання в сфері підприємницької діяльності: монографія» (у співавт., 2010), «Актуальні проблеми господарського права (Загальна частина): навчальний посібник» (2012), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 4: Доктринальні проблеми екологічного, аграрного та господарського права» (у співавт., 2013 (укр.), 2017 (англ.), «Актуальні проблеми господарського права (Особлива частина): навчальний посібник» (2016, 2018 – у співавторстві), «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 15: «Господарське право» (у співавт., 2019).

Член Науково-консультативних рад при Голові Верховної Ради України та при Верховному Суді. Член спеціалізованої вченої ради Д 26.001.06 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Академік Академії наук вищої школи України (1999). Брав участь у складі робочої групи з розробки проекту Господарського кодексу України.

Член редакційних колегій наукових видань «Приватне право і підприємництво», «Бюлетень законодавства і юридичної практики».

Заслужений юрист України (2009). Нагороджений знаками Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» (1999) та «За наукові досягнення» (2008), нагрудним знаком Вищого арбітражного суду України «Почесний працівник арбітражного суду України» та нагрудним знаком і платівкою Вищого господарського суду України «85 років арбітражно-судовій системі України», медаллю «Народна шана українським науковцям 1918-2018» (2018), відзнакою НАН України «За підготовку наукової зміни» (2019). Відзначений Подякою Президента України (2009). Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2019), Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2012).

Поділитися: