Криницький Ігор Євгенович

Член-кореспондент НАПрН України

Відділення державно-правових наук і міжнародного права

Народився 11 серпня 1961 р. у м. Білицький Добропільського р-ну Донецької обл. У 1985 р. з відзнакою закінчив Харківський юридичний інститут (нині – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) і почав працювати в органах прокуратури, з 1989 року – на керівних посадах (1989-1996 рр. – Іловайський транспортний прокурор, 1996-1997 рр. – начальник відділу Генеральної прокуратури України, 1997-1999 рр. – перший заступник прокурора Полтавської області). У 1999-2002 рр. працював на керівних посадах в комерційних організаціях. З 2002 р. до 2006 р. – професор кафедри правових дисциплін Полтавського інституту бізнесу Міжнародного науково-технічного університету, з 2006 р. по 2007 р. – професор кафедри нагляду за додержанням законів органами, які проводять ОРД, дізнання та досудове слідство Академії прокуратури України. У 2007 р. поступив на роботу в Науково-дослідний інститут фінансового права (2007-2008 рр. – головний науковий співробітник, 2008-2015 рр. – завідувач науково-дослідної лабораторії №1, 2015-2016 рр. – заступник директора з міжнародних зв’язків). З 2016 р. працює в Полтавському юридичному інституті Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого: 2016-2018 рр. – доцент, професор кафедри кримінального та адміністративного права і процесу, 2018-2020 рр. – завідувач кафедри цивільного, господарського і фінансового права, з грудня 2020 р. – директор інституту.

У 2001 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Правове регулювання оподаткування майна» (спеціальність 12.00.07). У 2006 р. присвоєно вчене звання доцента, у 2010 р. – старшого наукового співробітника. У 2010 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Теоретичні проблеми податкового процесу» (спеціальність 12.00.07). Вчене звання професора присвоєно у 2014 р. Обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2020 р.

Основні напрямки наукових досліджень – проблеми фінансового права, правове регулювання оподаткування. Опублікував понад 250 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Теоретичні проблеми податкового процесу» (2009), «Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України: в 3 т.» (у співавт., 2010). «Словник фінансово-правових термінів» (у співавт., 2011). «Податковий кодекс України: постатейний коментар: у 2 ч.» (у співавт., 2011), «Проблеми та перспективи удосконалення протидії діяльності суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності» (у співавт., 2012), «Податковий кодекс України: науково-практичний коментар: у 3 ч.» (у співавт., 2012), «Очерки налогово-правовой науки современности» (у співавт., 2013), «Правова доктрина України: у 5 т. Т.2: Публічно-правова доктрина України» (у співавт., 2013 (укр.), 2016 (англ.), «Літопис дисертаційних досліджень з фінансового права» (у співавт., 2018), «Науково-практичний коментар Закону України «Про запобігання корупції» (у співавт., 2019), «Велика українська юридична енциклопедія у 20 т. Т.6: «Фінансове право» (у співавт., 2020), «Єдиний медичний простір України: правовий вимір» (у співавт., 2022), «Правнича наука та законодавство України: європейський вектор розвитку в умовах воєнного стану: монографія» (у співавт., 2023).

Голова вченої ради Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Член спеціалізованої вченої ради Д 64.086.03 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. Головний редактор наукового електронного журналу «Полтавський правовий часопис», член редакційних колегій наукових видань «Парадигма пізнання: гуманітарні питання», «Innovative solutions in modern science», «Вісник Асоціації фінансового права України». Член Президії та відповідальний секретар ГО «Асоціація фінансового права України».

Заслужений діяч науки і техніки України (2020). Нагороджений почесним знаком (орденом) ІІІ ступеня Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (2022). Відзначений Почесною грамотою Національної академії правових наук України (2011), Почесною грамотою Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (2018, 2020, 2021), Почесною грамотою Полтавської обласної ради (2021), Почесною грамотою Полтавської обласної державної адміністрації (2020), Почесною грамотою виконавчого комітету Полтавської міської ради (2022), Подякою Голови державної податкової адміністрації України (2009). Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2016), Премії імені Лідії Костянтинівни Воронової (2018).

Поділитися: