Давуліс Томас

Іноземний член НАПрН України

Відділення теорії та історії держави і права

Народився 29 травня 1975 р. У 1998 році закінчив юридичний факультет Вільнюського державного університету. З 1996 р. по 2001 р. працював юрисконсультом в акціонерному товаристві «Литовський виставковий центр «Літекспо». Одночасно з 1996 по 1999 роки – юрист Професійного профільного навчально-дослідного інституту. З 1998 р. – викладач кафедри трудового права Вільнюського державного університету, з 2003 р. – доцент, заступник декана юридичного факультету, 2006-2009 рр. – завідувач кафедри трудового права, з 2009 р. – керівник Інституту трудового права. З 2012 р. – декан юридичного факультету Вільнюського державного університету.

У 2001 р. в Фрайбургському університеті імені Альберта і Людвіга (м. Фрайбург, Німеччина) захистив науковий ступінь магістра права LL.M. (Legum magister) за темою «Вплив європейського трудового законодавства на право країн-кандидатів у ЄС: справа Литви». У 2002 р. в Вільнюському державному університеті захистив науковий ступінь доктора наук (doctor juris) за темою «Проблеми інтеграції трудового законодавства Литви в правову систему Європейського Союзу». У 2017 р. обраний іноземним членом Національної академії правових наук України.

Напрями наукових досліджень – право Європейського Союзу, міжнародне право (у тому числі міжнародне трудове право), трудові відносини, рівність, соціальні права. Опублікував понад 100 наукових та навчально-методичних праць.

Віце-президент Литовського товариства юристів, віце-президент Литовського товариства трудового права та соціального забезпечення, член Мережі незалежних юридичних експертів Європейської Комісії з питань зайнятості, соціальних питань та рівності між жінками та чоловіками, член Експертної комісії Литви, член екзаменаційної комісії кандидатів у судді Литви, член редакційних колегій наукових видань Вільнюського державного університету. Співавтор низки законів Литовської республіки.

Поділитися: