Відбувся Всеукраїнський науково-практичний круглий стіл «Службове право: ефективні моделі викладання, дослідження та застосування»

29.02.2024

28 лютого Навчально-наукова лабораторія дослідження проблем службового права Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України виступила співорганізатором Всеукраїнського науково-практичного круглого столу на тему «Службове право: ефективні моделі викладання, дослідження та застосування». Співорганізаторами заходу також виступили: Навчально-науковий інститут права і Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого та Запорізький національний університет.

Захід було проведено у співпраці із Апаратом Верховної Ради України, Офісом Президента України, Кабінетом Міністрів України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Касаційним адміністративним судом у складі Верховного Суду, Національним агентством України з питань державної служби, Національним агентством з питань запобігання корупції, а також місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Звертаючись до учасників заходу із вітальними словами Володимир Бугров, ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка,підкреслив важливість якісної підготовки фахівців для органів державної влади та органів місцевого самоврядування, забезпечення їх стійкості до викликів воєнного часу та повоєнної відбудови і про роль ЗВО у вирішенні цих завдань. Окрему увагу було зосереджено і на нагальності поглибленого наукового фахового дослідження проблем службового права задля формування наукового фундаменту для сучасної вітчизняної нормотворчості та правозастосування у зазначеній сфері суспільних відносин.

На важливості кооперації вчених-юристів, представників всіх вітчизняних наукових шкіл, які поглиблено досліджують питання службового права, а також на запиті держави щодо ґрунтовної підготовки майбутніх публічних службовців саме з питань правового регулювання відносин публічної служби, забезпечення системності такої підготовки та перепідготовки впродовж всього періоду перебування особи на посаді публічної служби, із акцентом на виклики воєнного часу та повоєнної відбудови, які мають враховуватися ЗВО та установами підвищення кваліфікації публічних службовців при формуванні та вдосконаленні освітніх програм наголосили у своїх виступах Олексій Дніпров, заступник Керівника Офісу Президента України, Вячеслав Штучний, керівник Апарату Верховної Ради України, Олександр Ярема, Державний секретар Кабінету Міністрів України, Михайло Смокович, голова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, Олександр Морачов, начальник юридичного управління МОЗУ країни, Людмила Бухаріна, директорка Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації, Любов Яновська, директорка Запорізького регіонального центру підвищення кваліфікації.

Впродовж дня науковці, представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, правничих професійних громадських організацій, викладачі та здобувачі вищих навчальних закладів активно долучилися до фахової дискусії за трьома основними тематичними напрямками: 1) «Запит держави на підготовку публічних службовців в умовах воєнного стану та повоєнної відбудови України: фаховий аналіз», із висвітленням особливостей підготовки осіб для потреб різних видів публічної служби, формування кадрового резерву для роботи на деокупованих територіях; 2) «Службове право в освітніх програмах підготовки здобувачів напряму 08 Право спеціальності 081 Право у ЗВО України», із презентацією вітчизняними правничими школами своїх позитивних практик викладання відповідного освітнього компоненту, обміном досвідом методичного забезпечення підготовки майбутніх публічних службовців; 3) «Удосконалення правового регулювання функціонування публічної служби в Україні як пріоритетний напрям фундаментальних та прикладних наукових досліджень у галузі службового права України» (виступи Тетяни Коломоєць, Сергія Федчишина, Олесі Радишевської, Дмитра Лученка, Наталі Мельничук), навколо обговорення пріоритетів якого виникла запекла дискусія за участю представників різних вітчизняних наукових правничих шкіл стосовно ефективності таких досліджень, використання їх як підґрунтя для нормотворчості та правозастосування, обґрунтування доцільності посилення спеціалізації таких дослідження саме із акцентом на виклики воєнного часту та повоєнної відбудови.

Додатковою «родзинкою» заходу стала презентація інноваційного навчального посібника «Службове право», підготовленого авторським колективом відомих вчених-юристів. За підсумками заходу підготовлено низку рекомендацій для ЗВО, які здійснюють підготовку здобувачів за спеціальністю 081 Право, стосовно викладання освітнього компоненту «Службове право», його кадрового, джерельного, інформаційного та методичного забезпечення, а також ряд пропозиції для вдосконалення положень актів службового законодавства України, які направлені суб’єктам нормотворчості для підвищення якості правового регулювання відносин публічної служби.

Поділитися: