Відбувся круглий стіл – презентація колективної монографії «Правнича наука та законодавство України: європейський вектор розвитку в умовах воєнного стану», присвячений 75-й річниці Загальної декларації прав людини та 30-й річниці НАПрН України

08.12.2023

8 грудня 2023 року в приміщенні президії Національної академії правових наук України відбувся круглий стіл – презентація колективної монографії «Правнича наука та законодавство України: європейський вектор розвитку в умовах воєнного стану», присвячений 75-й річниці Загальної декларації прав людини та 30-й річниці НАПрН України.

Відкрив захід та виступив з презентацією колективної монографії президент Національної академії правових наук України Журавель Володимир Андрійович, який зазначив, що монографічне видання було підготовлено дійсними членами (академіками) та членами-кореспондентами Академії, а також науковцями, які працюють в установах НАПрН України. У цілому авторський колектив налічує 96 науковців, серед яких понад 30 членів Національної академії правових наук України. Загалом обсяг монографії складає 73 друкованих аркуші.

У монографії висвітлені такі питання:
– стратегічні напрями розвитку української держави, правової науки, громадянського суспільства в період воєнного стану;
– теоретико-правові основи становлення і розвитку системи національної безпеки й оборони України;
– правові засади відновлення економіки України та відшкодування збитків, заподіяних державі, юридичним і фізичним особам, природним ресурсам;
– вектор європейської інтеграції як основний напрям розбудови українського законодавства;
– підстави і правові механізми притягнення осіб держави-агресора до кримінальної відповідальності за вчинення на території України воєнних злочинів.

Володимир Андрійович зазначив, що видання є свідченням високого наукового потенціалу Академії, здатності об’єднувати зусилля науковців-правників із різних куточків України задля вирішення актуальних і гострих для держави й українського суспільства проблем у нових, неординарних умовах військової агресії з боку російської федерації. Теоретичні напрацювання та практичні рекомендації, подані науковцями в цій роботі, сприятимуть вирішенню проблемних правових питань, що виникають в умовах дії режиму воєнного стану, забезпеченню гармонізації законодавства України зі стандартами Європейського Союзу, створенню належних організаційно-правових засад для успішного повоєнного відновлення нашої держави. Ця праця стала продовженням опублікованого Національною академією правових наук України у 2021 році до 30-річчя Незалежності України та 25-річчя Конституції України наукового видання «Правова наука України: сучасний стан, виклики та перспективи розвитку».

Під час круглого столу з науковими доповідями виступили:
– Костицький Михайло Васильович, головний науковий співробітник відділу приватноправових досліджень Науково-дослідного інституту правотворчості та науково-правових експертиз НАПрН України, дійсний член (академік) Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України на тему «Екзистенційні виклики громадянського суспільства»;
– Колодій Анатолій Миколайович, головний науковий співробітник відділу науково-правових експертиз Науково-дослідного інституту правотворчості та науково-правових експертиз НАПрН України, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України на тему «Консолідація патріотичних сил щодо взаємодії громадянського суспільства та держави»;
– Зозуля Олександр Ігорович, завідувач науковим сектором порівняльного конституційного та муніципального права Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, доктор юридичних наук, доцент на тему «Механізм забезпечення прав людини та їх обмеження в умовах воєнного стану»;
– Георгієвський Юрій Валентинович, професор кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор на тему «Напрямки вдосконалення публічного управління в Україні післявоєнного періоду в контексті її європейського та північноатлантичного вибору»;
– Шепітько Михайло Валерійович, провідний науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального права Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, доктор юридичних наук, професор на тему «Проблеми кваліфікації та розслідування воєнних злочинів, вчинених в Україні»;
– Штефан Анна Сергіївна, завідувач відділу авторського права та суміжних прав Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України, доктор юридичних наук, старший дослідник на тему «Забезпечення якості національного законодавства з позиції євроінтеграційних процесів»;
– Пашковський Микола Іванович, науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, кандидат юридичних наук, доцент на тему «Відповідальність за міжнародні злочини, вчинені у зв’язку із російською агресією в Україні: нові виклики для національного та міжнародного кримінального правосуддя»;
– Махінчук Віталій Миколайович, заступник директора Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України з наукової роботи, доктор юридичних наук, професор на тему «Сучасні вектори розвитку ідеї компенсації шкоди, завданої військовою агресією рф: проблеми та перспективи»;
– Богуцький Павло Петрович, завідувач Наукової лабораторії регіональної безпеки та військового права Державної наукової установи «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України», доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України на тему «Проблеми становлення і розвитку права національної безпеки та військового права в умовах збройної агресії рф проти України».

В обговоренні також взяли участь перший віцепрезидент НАПрН України Бандурка Олександр Маркович, дійсний член (академік) НАПрН України Борисов Вячеслав Іванович, член-кореспондент НАПрН України Гусаров Сергій Миколайович та науковці наукових установ Національної академії правових наук України.

 

Поділитися: