Відбулось чергове засідання президії Національної академії правових наук України

27.10.2023

27 жовтня 2023 року відбулось чергове засідання президії Національної академії правових наук України. Участь у роботі президії взяли керівництво та члени Академії, члени президії, академіки-секретарі відділень, директори наукових установ, керівники регіональних наукових центрів та структурних підрозділів апарату президії НАПрН України.

На засіданні розглянуто низку важливих питань діяльності Національної академії правових наук України та її структурних підрозділів, зокрема:

1. Заслухано та схвалено наукове повідомлення завідувача відділу проблем приватного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, доктора юридичних наук, професора Бобрика В. І. щодо проведення фундаментального наукового дослідження за темою «Теоретичні та практичні проблеми реалізації завдань цивільного та господарського судочинства в Україні», що здійснюється в Науково-дослідному інституті приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України;

2. Обговорено питання щодо стану підготовки нової редакції статуту Національної академії правових наук України;

3. Розглянуто та затверджено зміни та доповнення до організаційних структур апарату президії НАПрН України та Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України;

4. Затверджено Положення про порядок формування, проведення та контролю за виконанням фундаментальних наукових досліджень в Національній академії правових наук України;

5. Обговорено постанову Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2023 року №1099 «Про передачу цілісного майнового комплексу Науково-дослідного інституту правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії правових наук України у відання Національної академії наук»;

6. Підтримано ініціативу головного редактора журналу «Право України», дійсного члена (академіка) НАПрН України Святоцького О. Д. щодо участі Національної академії правових наук України в реалізації проєктів «Кодекси України у правовій доктрині, рішеннях та висновках КСУ, практиці ЄСПЛ, Суду Справедливості ЄС та правових позицiях Верховного Суду» та «Конституція України у правовій доктрині та рішеннях Конституційного Суду України».

Поділитися: