Відбулось чергове засідання президії Національної академії правових наук України

29.09.2023

29 вересня 2023 року відбулось чергове засідання президії Національної академії правових наук України. Участь у роботі президії взяли керівництво та члени Академії, члени президії, академіки-секретарі відділень, директори наукових установ, керівники регіональних наукових центрів та структурних підрозділів апарату президії НАПрН України.

На засіданні розглянуто низку важливих питань діяльності Національної академії правових наук України та її структурних підрозділів, зокрема:

1. Заслухано та схвалено наукове повідомлення завідувача відділу приватноправових досліджень Науково-дослідного інституту правотворчості та науково-правових експертиз НАПрН України, кандидата юридичних наук, доцента Хоменка М. М. щодо проведення фундаментального наукового дослідження за темою «Розвиток правничої освіти як складова правової реформи», що здійснюється в Науково-дослідному інституті правотворчості та науково-правових експертиз НАПрН України.

2. Затверджено результати конкурсу на здобуття Премії імені академіка Миколи Панова за 2023 рік у таких номінаціях:

  • найкраще монографічне дослідження з питань кримінального права:
    монографія «Кримінально-правове забезпечення державної безпеки України у воєнній сфері в контексті сучасних викликів та загроз», автор – Луценко Юрій Васильович, начальник відділу з дослідження проблем протидії організованій злочинності загальнокримінальної спрямованості, у сфері торгівлі людьми, нелегальної міграції, обігу обмежено оборотоздатних та вилучених з цивільного обороту об’єктів Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України, доктор юридичних наук, професор;
  • цикл наукових робіт з проблем кримінального права:
    цикл трьох монографій, присвячених проблемам суб’єктивної сторони у кримінальному праві, автор – Вереша Роман Вікторович, завідувач кафедри кримінального та адміністративного права Академії адвокатури України, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України;
  • найкраща наукова стаття з питань кримінального права:
    стаття «Criminal Offense or Civil Law Dispute: to the Issue of Assessing Unfair Information Business under the Criminal Legislation of Ukraine» («Кримінальне правопорушення чи цивільно-правовий спір: до питання про оцінку недобросовісного інформаційного бізнесу за кримінальним законодавством України»), автор – Євтєєва Дарина Петрівна, заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, кандидат юридичних наук, старший дослідник.

3. Обговорено та схвалено нову редакцію Типового положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад в наукових установах Національної академії правових наук України.

4. Розглянуто та затверджено зміни та доповнення до Положення про формування та розподіл коштів державного бюджету між науковими установами Національної академії правових наук України.

5. Рекомендовано до друку колективну монографію «Правнича наука та законодавство України: європейський вектор розвитку в умовах воєнного стану», присвяченої 30-й річниці з дня заснування Національної академії правових наук України та наукове видання «Захист дитини: соціально-правове забезпечення».

6. Затверджено на посаді керівника Центру правового забезпечення розвитку науки i технологій Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України доктора юридичних наук, старшого наукового спiвробiтника Яковець Ірину Станіславівну.

7. Обговорено рішення президії Національної академії наук України про передачу Науково-дослідного інституту правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії правових наук України у відання Національної академії наук України.

Поділитися: